1. Haberler
  2. ELEŞTİRİ
  3. Cehenneme Giden İyi Niyet Taşlarının Ustası; Revizyonizm (1)

Cehenneme Giden İyi Niyet Taşlarının Ustası; Revizyonizm (1)

featured
service

Ali Geçgel

Revizyonizm direkt devrimci teoriyi reddetmez. Karşı – devrimden farkı, tehlikesi, sinsiliği işte de burada yatar. Devrimci teoriyi savunur görünür, fakat, devrimci teorinin yaşayan özünü yutup sindirir sonra kusar. Onun cansız kabuğunu savunur…

Karl Marksın dediği gibi; ” cehenneme giden yolun , iyi niyet taşlarını döşer”. İyi niyetli görünür, eskinin gözden geçirilerek, yeniden savunulmasını önerir. Yeniden bakmak, yeniden inceleyip restore etmek istediğinden başka bir amaç taşımıyormuş gibi, sinsiliğini gizler… Reformist bakış açısını, devrimci bakış açısının yerine koyar. Atı arabanın önüne bağlayacağına, arabayı atın önüne bağlar… Giysiyi ıslatmadan yıkayacağı popülizmini vaazeder…

Teoride revizyonizmin hedefi sadece değişiklik yapmak gibi görünür. Devrimci teorinin tamamını atmış görünmese de; başta proletelarya diktatörlüğü, proletarya devleti, işçi sınıfının tarihi misyonu, partinin öncü rolü vb. vb. reddederek, sosyalizmi burjuva demokrasisine indirger….
“Sosyalist hareketin sonal hedefi konusunda aldığı tutum; ” hareket her şeydir, sonal hedef hiç bir şeydir – Bernstein’ın bu özlü sözü revizyonizmin özünü çok uzun açıklamadan daha iyi anlatır.”( Lenin. İşçi sınıfı partisi üzerine. Sf.287. Sol yy)

Revizyonizm sosyalizmin eksikliğini eleştiriyormuş gibi davranır…

Revizyonizm burjuva ölçüleri temel alır. Usta bir demogoji yöntemidir: Sosyalizmi komünizm gibi göstererek, sosyalizmden henüz gelişmemiş komünist yasaları talep eder. İllegal partinin zaaflarından legalizm çıkarır. Sosyalizmden ve sınıf mücadelesinin keskinleşmesinden ürker. Sınıf mücadelesinin çeşitli ittifaklarının oluşması ve dağılması süreci olduğunu kavramaz. Dün dost olanın bugün düşman olmasının sınıf savaşının seyrine bağlı olduğunu kavramak yerine, bunu ” iktidar erkinin acımasızlığına” yorup, bundan vazife çıkarır. Revizyonizmi daha iyi anlamak için yine Lenine baş vuralım :
….” Duruma göre tutum saptamak, günlük olaylara, önemsiz siyasal ayrıntılardaki iniş ve çıkışlara uymak, proletaryanın temel çıkarlarını, tüm kapitalist düzenin temel çizgilerini ve tüm kapitalist gelişmeyi unutmak, bu temel çıkarları gerçek ya da sözde küçük kazançlar uğruna feda etmek – revizyonist politika bunlardan oluşur.”( Lenin.işçi sınıfı partisi uğruna. Sf.288. Sol yy)

Revizyonizmin kaynağı tek tek bireyler değildir, modern toplumda bulunan, sınıf kökeninden gelir. Uluslararası dayanağa sahiptir. Kapitalizmin ezdiği küçük- burjuvaların, proleteryanın yanına yaklaşması sonucu, küçük – burjuva dünya görüşünden kaynaklanır.

Tasfiyeciler, Amerikayı kendilerinin keşfettiğini sanıyorlar, başka grupların onlara söylediklerini, onlar şimdi bize söylüyorlar. Sanki coğrafyayı ilk onlar kapitalist değerlendirmişler gibi ” ne kadar haklı olduklarını” böbürlene böbürlene anlatıyorlar. ” onlar on yıl önce söylemişlermiş”,” ne kadar haklı oldukları görülmüşmüş”. İyi de bazı arkadaşlar, biz de sizden önce söyledik derlerse ne olacak?

Başka gruplar sizden on yıl önce Türkiyenin kapitalist üretim ilişkilerine tamamen adapte olduğunu söyledi. Bu onları komünist mi yapacak?… Ayrıca her ayrılığın sosyo-ekonomik yapıdan kaynaklanmadığı da başka bir gerçek değilmi? Örneğin bolşevik menşevik ayrılığının nedeni sosyo-ekonomik yapı tahlilinden kaynaklı değildir. Lenin bu konuda: ….” şu an bu iki kanadı birbirinden ayıran görüş ayrılıkları esas olarak programatik ve taktik sorunlara değil, örgütsel sorunlara dayanmaktadır der.( Lenin. C. 2. Sf.406. İnter yayınları)

Uzayıp giden alıntının esası; bolşevikler yukarıdan aşağıya örgütlülüğü savunurken, menşevikler aşağıdan yukarıya örgütlülüğü savunurlar. Bu gün hiçbir devrimci yasa devrimci proletaryanın öncü kuvvetlerinin durumuna denk gelmemişken tasfiyecilerin sloganına denk gelen; ” söz- yetki -karar halka” sloganında somutlaştığı gibi. Menşeviklerin ” her liseliyi”, ” her grevciyi” partili görme nedeniyle; tasfiyecilerin işçi sınıfının “en ileri en bilinçli kesmini”, en geri kesimiyle bir tutmaları, aynı mantığın ürünüdür. Ve bu bolşevik, menşevik ayrılığının ilk nedenidir. Revizyonizmin karşı- devrimden farkı, revizyonizm direkt devrimci teoriyi reddetmez. Revizyonizmin sinsiliği, revizyonizmin tehlikesi, iyi niyetli görünür, eskinin gözden geçirilerek, yeniden savunulmasını önerir…

devam edecek…

Cehenneme Giden İyi Niyet Taşlarının Ustası; Revizyonizm (1)
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Devrimci Demokrasi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin