1. Haberler
  2. HABER ARŞIV2
  3. Çin’de Kadın Kurtuluş Hareketi ”Göğün Yarısı”

Çin’de Kadın Kurtuluş Hareketi ”Göğün Yarısı”

featured
service

“Göğün Yarısı”, Lin Piao’ya karşı kampanyanın ortasında, Büyük Proleter Kültür Devrimi sırasında Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki yolculuklarında bir grup kadının tanıklığıdır.

Bu 12 kadın arasında öğrenciler, ofis çalışanları, bir işçinin karısı, kadınların kurtuluşu için militanlar vardı. Bu tanıklık, ne yazık ki kısa bir süre sonra teslim olan ve Teng, emperyalizm ve gericiliğin saflarına geçen Claudie Broyelle tarafından sentezlenmiştir. Artık Çin’de kapitalizmin restorasyonunun sonucunu biliyoruz. Burjuva feminizminin gözünde Çin, kadınların durumu açısından ileri bir ülkedir. Kadın girişimciler, siyasetçiler, yazarlar, bilim adamları vs. var ama kadın sorunu çözülmedi. Kırsal kesimdeki kadınların durumu on yıllardır geriledi. Yeni doğan kızların hayatları değersizdir. Kentte kadınların çoğu sefalet ve sömürü koşullarında yaşıyor. Çin’de kapitalizmin kaçınılmaz krizi, çalışan ve köylü kadınlar için daha da karanlık bir gelecek göstermektedir.Çin’deki Devrim sırasında milyonlarca kadın ÇKP liderliğinde harekete geçti. Kadınların Japon işgaline karşı savaşa katılımı, kadınların “yalnızca ev işlerine hizmet ettiği” gerici fikrini ezdi. Milyonlarca kadının da aktif olarak katıldığı tarım reformu, ataerkil-feodal sistemin yıkılmasıyla sonuçlandı. Köylü kadınlar toprağa kişisel mülkiyet unvanları kazandılar, “…’nin karısı” olmaktan çıktılar. Yeni Demokratik Devrim eski aile yapısını yıktı, kadınlar erkeklere göre azınlıklarını terk etti ve devrimci dönüşümlerin ön saflarında yer aldı. Tarım reformu kadınlar için emperyalizmin, gericiliğin ve revizyonizmin çalışan ve yoksul kadınları bombardımana tuttuğu eşitlik üzerine milyonlarca konuşmadan daha fazlasını yaptı: “onu çalıştıranlar için toprak!”Büyük Proleter Kültür Devrimi sırasında 300 milyondan fazla kadın, komünist yol ile kapitalist yol arasındaki bir mücadele olan Liu, Teng ve Lin Piao’nun revizyonizmine karşı harekete geçti. Kolektif ev işi atölyeleri, toplu kantinler oluşturuldu, çocuklardan toplumun sorumlu olduğuna ve bunların ailenin (…) ya da Devlete ait sorumluluğunda olmadığına dikkat çekildi. Amaç, kadınları ev dünyasından tamamen özgürleştirerek ailenin ve ev işlerinin özel doğasına son vermekti. Chian Ching, İşçi Sınıfı Partisi (ÇKP) önderliğindeki milyonlarca kadının, toplumun devrimci dönüşümüne ve kapitalizmin restorasyonuna karşı mücadeleye dahil edilmesinin en iyi ifadesidir.Bu kitabın değeri, sosyalist bir toplumda kadınların kurtuluş mücadelesinin en ileri deneyimini sunmaktır. Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Kadın Hareketi, hem evlilik iktidarına tabi kadınların geleneksel rolünü savunan Liu Shao Chi’nin hem de devrimin çoktan bittiğini iddia eden Lin Piao’nun pozisyonlarıyla savaştı ve bunun sonucunda kurtuluşu için verilen mücadeleyi ve Çin Komünist Partisi tarafından yönetilen toplumun komünizme devrimci dönüşümünü engelledi.Bugün, dünya proleter devriminin kitle tabanı Üçüncü Dünya’dadır ve emperyalizme, gericiliğe ve revizyonizme karşı savaşmak için katılan milyonlarca yoksul proleterdir. Onların kurtuluşuyla el ele giden bir mücadele. Maoizm bayrağı altındaki kadınların Peru’daki, Hindistan’daki, Türkiye’deki vb. halk savaşlarına dahil edilmesini görmek kolaydır, çünkü onların kurtuluşu işçi sınıfının zaferiyle bağlantılıdır. Peru’da, PCP’nin önderlik ettiği halk savaşı, protesto mücadelesinden halk savaşına kadar, yalnızca kırsaldaki ve kentteki kadınları seferber etmekle kalmamış, aynı zamanda Yeni İktidar’da eski toplumun onu reddettiği rolü de ele geçirmiştir. Halk savaşına katılmalarının bir sonucu olarak, birçok kadın Parti’nin önder kadroları haline gelmiştir ve olmaktadır.

Bütün bunlara rağmen, milyonlarca kadın, Peru’da, PCP’de, Marksist-Leninist-Maoist-Gonzalo düşünce partisinde, özellikle de Gonzalo düşüncesinde olduğu gibi, parlamenter kretinizmi ezmek, yenisini inşa ederken eski toplumu yok etmek, bugünlerinin ve geleceklerinin dünyanın devrimci dönüşümüyle bağlantılı olduğunu göstermek gibi gerçek komünist partiler tarafından bilinçli olarak ve gerçek komünist partiler tarafından yönetilen proleter devrimin saflarına katıldı.

Claudie Broyelle, burjuvazinin Çin’de iktidarı ele geçirmesiyle aynı zamanda teslim oldu ve proletaryanın saflarını ve devrimi terk ederek teslim olan tek kişi bu değildi.Bugün tereddütlü, zayıf kalpli, en geri unsurların Maoizmin bayraklarını nasıl terk ettiklerini de görebiliyoruz. Onlar, burjuva basının Peru’daki ya da o dönemde Nepal’deki halk savaşı hakkında verdiği haberlerden kişisel çıkarlar elde edebildikleri halde, yalnızca yol arkadaşlarıydılar. Bugün onlar Tarih’in çöplüğünün bir parçası.Ancak, komünistler olarak bu kitabı okurken neleri aklımızda tutmalıyız: yeni bir toplumun inşasının mümkün olduğu. Bu kitabın tanıklık niteliği bize altın komünizme ulaşmanın sadece klişe bir ifade değil, harika ve somut bir gerçeklik olduğunu göstermektedir.

Bu kitabın amacı budur: kafalarımızı kızıl sınıf ideolojisiyle donatmak ve kalplerimizi devrimci iyimserlikle doldurmak.

Çin’de Kadın Kurtuluş Hareketi ”Göğün Yarısı”
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Devrimci Demokrasi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin