İsviçre Komünist Partisi (Kızıl Fraksiyon) Geçici Merkez Komitesi’den Mektup

featured
service

İsviçre Komünist Partisi (Kızıl Fraksiyon) Geçici Merkez Komitesi tarafından bize gönderilen Başkan Gonzalo’nun mevcut durumu ile ilgili bu belgeyi paylaşıyoruz. Belgenin yanı sıra şu mesajı aldık:

“Sevgili yoldaşlar, Büyük liderimiz Gonzalo’nun içinde bulunduğu mevcut durum son derece vahim. Revizyonistlerin entrikalarına, emperyalistlerin planlarına ve Peru gericileri tarafından devam eden katletme girişimlerine karşı, bu açıklamayı mümkün olduğunca çoğaltmak, tercüme etmek ve dağıtmak gereklidir ve zorunludur. Başkan Gonzalo, bugün dünyada yaşayan en büyük komünisttir. Ölümünün somut tehlikesi cevapsız bırakılamaz. Komünist selamlar”

Devrimci Demokrasi

*****

Başkan Gonzalo, neredeyse 30 yıldır neredeyse tamamen izolasyon koşullarında tutuluyor – yerin altında, kalın zırhlı beton duvarlar arasında, yedi adet güçlendirilmiş ve korunan kapının arkasında, bir mayın tarlasıyla çevrili; tüm dünyadaki en yakından korunan mahkum. Başkanımızın şimdiye kadar bu hücreyi terk etmesine sadece eski devletin yalan davalarında izin verildi. Şimdi bu zindandan ayrıldı…

Şimdi kendini anakarada bir hastanede buldu. Eski toprak ağalarının ve bürokratik komprador kapitalistlerin fiili durumu hakkında söyleyecek hiçbir şeyi yok – sadece söylentiler. Ölüyor mu, iyileşiyor mu bilmiyoruz. Bu haber, dünyanın bütün komünistleri ve proleter devrimcileri için bir şok etkisi yarattı. Onun düşüncesiyle yetiştirdiği biz komünistler kuşağı için, onun kötü sağlık durumunun yasını tutarak dikkatle izliyoruz. Bizim için sanki bir aile üyesi, yakın bir arkadaş ya da bir akraba hastanede – çünkü o bizim silah arkadaşımız, okyanusların bizim savaş siperlerimizi onunkinden ayırması önemli değil – barikatın aynı tarafındayız.

Eğer ölürse, hastanede ya da Callao deniz üssünde farketmez, bu cinayet olur. Bir insanı otuz yıllık ömründen yoksun bırakmak, en temel hak ve koşullardan yoksun bırakmak ve sonra da – “doğal” nedenlerle ya da başka türlü ölümünü izlemek, düşman ne derse desin cinayettir, katliamdır.

Başkan Gonzalo yaşayan en büyük komünisttir. Şimdi ölseydi, Marksizmin altıncı klasiği olacaktı. Hayatının ve çalışmalarının değerlendirilmesi hala beklemede. Ama ondan önce çok az kişinin gördüğü yüksekliklere ulaştı.

Proleter dünya devriminin dağ sırasını ilk keşfeden Marks oldu. İlk zirvesine ulaştı: Paris Komünü, ilk kez bizim sınıfımız, işçi sınıfı iktidarı ele geçirdi. Lenin bize ikinci zirveye giden yolu gösterdi: Ekim devrimi. Mao Zedung iki zirveye daha tırmandı, Çin devrimi ve Büyük Proleter Kültür Devrimi – insanlık tarihindeki en büyük kitle seferberliği. Başkan Gonzalo ne yaptı? Bize Marks’ın, Lenin’in ve Başkan Mao’nun haritasını çizdi – dahası, o zorlu tepeleri aştı ve yol boyunca yeni şeyler keşfetti.

Başkan Gonzalo, Peru’da halk savaşını yürütürken bize, dünyanın komünistlerine ve devrimcilerine komünizmin canlı olduğunu, işçi sınıfı ve halk için yeni ve daha iyi bir şey inşa edebilecek canlı bir güç olduğunu kanıtladı. Başkan Gonzalo, Marksizmin gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Bugün, özellikle İsviçre gibi emperyalist bir ülkede, onun sayısız katkıları olmadan devrim yapmak mümkün değildir: Maoizmin tanımı ve sentezi, partinin militarizasyonu, eş merkezli halk ordusu ve birleşik cephe inşası, birleşik halk savaşı vb. — İsviçre’nin proleter devrimcilerinin çok iyi bildiği birçok katkı.

Bugün komünist olmak, Marksizm-Leninizm-Maoizm-Gonzalo Düşüncesine, esasen Gonzalo Düşüncesine bağlı kalmak demektir, çünkü komünizm yaşayan, ölü olmayan, katı olmayan, tek doğru işçi sınıfı düşüncesidir. Komünistler için Başkan Gonzalo, Marks, Lenin ve Mao Zedung’un devamıcısı olarak büyük öneme sahiptir. Uluslararası işçi sınıfı, emekçi kitleler ve dünya halkları için Başkan Gonzalo’nun önemi, uluslararası komünist hareket içindeki komünistler Marksizmin kaçınılmaz yeni, dördüncü ve daha yüksek aşamasına yaptığı katkılarını ne kadar üstlenirse o kadar artacaktır.

Ancak Başkan Gonzalo’nun durumuna olan üzüntümüz, yasımız ve iyileşmesine ilişkin umudumuz herkes tarafından paylaşılmıyor. Gerçek komünistler, onun hayatını savunacaklarını ve ölürse hesabını halk savaşıyla soracaklarını zaten açıkça belirtmişlerdir. Diğerleri sadece gözlerini kırptı. Bazı örgütlerin liderleri, bir zamanlar Avakian’ın yaptığı gibi, yakında onu kendileriyle değiştirmek amacıyla büyük liderliğimize gülerek, bir sırtlanın duygusal seviyesini sergilediler. Ve Peru’daki 2. Sağ oportünist çizgi ve 3. Sağ oportünist çizgi ve bunların yurtdışındaki sefil hizmetçileri gibi diğerleri, Başkan Gonzalo’ya ve onun düşüncesine tam muhalefetlerini şimdiden açıkça ilan ettiler.

Peru Halk Hareketi, 24 Temmuz 2021’de Başkan Gonzalo’nun durumundan tamamen haberdar olan sefil bir bildiri yayınladı – ya da bu yoldaşlar El Comercio’yu yazılarında alıntı yapmalarına rağmen okuyamadıklarını varsayabilir miyiz? Bu metinde Peru Halk Hareketi “ülkedeki siyasi durumdan” söz etmektedir. Burada, gerici bakanlar ve hükümetin eski cumhurbaşkanı Sagasti’den cumhurbaşkanı Castillo’ya devri hakkında detayları paragraf paragraf okuyabiliyoruz. Peki ya büyük liderimiz Başkan Gonzalo? Peru Halk Hareketi basitçe şöyle diyor:

“Daha ileri gitmeden önce, düşmanın, Başkan Gonzalo’yu yok etme planını ilerletmek için durumdan yararlanmasınıı kınıyoruz; Maoist Partiler ve Örgütlerin Kahramanlık Günü Bildirgesi’nde ortaya konanları, liderliğin savunulması üzerine yeniden teyit ediyoruz.

[…]

Başkan Gonzalo ve Gonzalo Düşüncesini, Peru Komünist Partisi liderliğini ve Peru devrimini savunun!“

Bu nasıl bir savunmadır? Başkan Gonzalo ölmek üzere olabileceğinden dünyanın dört bir yanındaki revizyonistler, her türden oportünistler ve gericilerin ağızları köpürüyorken, Başkan Gonzalo’nun durumu hakkında hiçbir şey konuşmamak – bu, Başkan Gonzalo’yu öldürme kampanyasına katılmaktan başka bir şey değil. Bu, 20 yıldan fazla bir süredir polis komplosu olan Sol Rojo dergisinde görülen aynı türden “savunmadır”.

Alman revizyonistleri tamamen aynı. Demvolkedienen.org web sitesinde, Kızıl Bayrak’tan İsviçreli yoldaşların Ekvadorlu yoldaşların açıklamasını İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Almanca’ya çevirene kadar Başkan Gonzalo’nun durumundan neredeyse iki hafta boyunca hiç bahsedilmedi. Aniden, Alman revizyonistleri, sanki büyük liderliğin büyük savunucularıymış gibi görünmek için, kendi bozuk çevirilerini sunmak için masaya acele etmek zorunda kaldılar!

Bütün bu revizyonistler, sırtlanlar gibi, kendi çıkarları için hastalara, yaralılara, izole edilmişlere ziyafet çekmek isterler. Ama Başkan Gonzalo yenilmez. O ne zayıf ne de yalnız. Komünistler ve proleter devrimciler onun yanındadır. Zamanla, tüm uluslararası işçi sınıfı da öyle olacak.

Türkiye-Kuzey Kürdistan Maoist Komünist Partisi’ndeki yoldaşların, bu zor anda Başkan Gonzalo’nun hayatını savunmaya başladıkları için selamlıyoruz. Aynı şekilde Ekvador Komünist Partisi – Kızıl Güneş’li yoldaşları da selamlıyoruz. Diğer bütün ülkelerdeki yoldaşlara ve komünistlere sesleniyoruz, kimin yanında durduğunuzu karıştırıyor musunuz?! Bu yoldaşlar sizinle, yoldaşımız Gonzalo’nun yanında durun!

Başkan Gonzalo’nun öne sürdüğü şey, her zamankinden daha fazla geçerli olmaya devam ediyor:

„[…] Sahte depremlerle kafanız karışmasın sonuçta deprem olsa bütün ev yıkılır, enkazı kaldırıp çalışmaya devam edersiniz, bu bir prensiptir. O zamana kadar fraksiyon bunu şöyle söyledi: Sorun şu ki parti partidir ve eğer parti yıkılırsa onu bir kez daha inşa etmeniz gerekir ve bu kadar, eğer on kez yıkılırsa on bir kez ayağa kalkarsınız ve on bir kez ise, o zaman on iki. Bu hep böyle olmuştur, […] sınıfın kesin kararlılığıdır, önemli olduğunu düşünüyorum.”

Ve ayrıca:

“Bir kişiden burada [kafasında] olanlar dışında her şeyi alabilirsiniz. Öldürülse bile bu kaldırılamaz. Öldürülürse, diğerleri olacaktır.”

„Başka Başkan Gonzalo’lar olacak mı? Bence çok ve daha iyileri olacak.”

Bu zor anlarda, durumu ne olursa olsun, isimlerimizi, yüzlerimizi, örgütlerimizi, ülkelerimizi bilmese de Başkan Gonzalo’nun bizi düşündüğünü biliyoruz; uluslararası komünist hareketin solunu, her zaman temsil ettiği proleter çizgiyi, kızıl bayrağını yüksekte tutanları, sınıfımızın en iyi çocuklarının çoğunun düştüğü altın çekiçli ve oraklı kızıl bayrağı düşünüyor, hayatlarını ve özgürlüklerini verdiler. Bazen işler karanlık ve karamsar görünebilir, ancak unutmayın: Gecenin en karanlık olduğu zaman, güneşin yakında yeniden doğacağını bilirsiniz. 1976’da Çin’de kızıl güneş battı, kapitalizmin restorasyonu ile sadece Çin’de değil, Kamboçya ve Arnavutluk’ta da sınıfımız uluslararası destek üssünden yoksun kaldı, ancak esas olarak umutsuzluk ve perspektif kaybıyla ve en karanlık göründüğü zamanda, şafakla birlikte kızıl bir güneş doğdu Peru’da – “tarihin sonu”, “komünizmin çöküşü” ve “marksizmin eskimesi” hakkındaki tüm yalanları yakıp yok eden ışınlarla yükseldi. Bir gün tüm insanlığı aydınlatacak bir güneş, Hindistan ve Filipinler’de şimdiden milyonları aydınlatıyor. Bugün aynen böyle, güneş ışınları karanlığı kırmak için mücadele ediyor ama Başkan Gonzalo’nun dediği gibi iyimser olmalıyız, çünkü biliyoruz ki gün doğumu beşeri bilimlerin iradesinden bağımsız bir kanundur. Güneş ışığı onun hakkında ne hissettiğinizi umursamıyor. Başkan Gonzalo gibi daha pek çok kişi olacak. Sadece hesabını sormakla kalmayacak, aynı zamanda başarılı olacak.

Pek çok söz yazdık. Ancak eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşacaktır. Mesele şu ki, harekete geçmemiz gerekiyor. Başkan Gonzalo’nun hayatını savunmak, salıverilmesini talep etmek, ölürse hesabını sormak – amaç onun düşüncesini canlı tutmak, maddi gerçekliği silahlarla eleştirilerle değiştirmek. Uluslararası komünist harekette Başkan Gonzalo’nun hayatını savunmak için yürütülen kampanyanın “derinleştirilmesi ve genişletilmesi” ve “artırılması” hakkında çok fazla konuşma var – ancak bu aynı insanlar Başkan Gonzalo’nun durumuna sessizlik ile tepki gösteriyorlar.

Boş siyasi taleplerde bulunmak veya oportünistler tarafından tekrar tekrar söylenen şeyleri kusmak için burada değiliz. Grafiti, broşürler, boş tezahürler – bu komünizmi canlı mı tutacak?

Bizim de başkanımız olan Başkan Gonzalo’yu öldürme kampanyasına katılan herkes, ona ikiyüzlü “destek verenler” cezalandırılacaktır. Onlarca yıldır idamı için kampanya yürütenler cezalandırılacak. Kendisine sağlık ve savaş esirlerinin haklarını vermeyenler cezalandırılacaktır. Bu kişiler askeri eylemlerle cezalandırılacaklar. Askeri eylem, kendisinin bize öğrettiği gibi, siyasi dönüşüme yol açacaktır. Sözler söz olarak kaldığı ve işler yapılmadan bırakıldığı sürece asla serbest bırakılmayacak ve hesabı sorulmayacaktır. Ve eğer Başkan Gonzalo öldürülürse, bu eylemler, somut işler, bayrağımız ne kadar çamurda sürüklenirse sürüklensin komünizmin bugün de 1980’deki kadar canlı olduğunu, onun katkıları sayesinde daha da canlı olduğunu bir kez daha gösterecektir.

Bugün, dünyanın komünistleri ve proleter devrimcileri için ezici bir biçimde en önemli görevler şunlardır:

BAŞKAN GONZALO’YU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞANLARI CEZALANDIRIN!

BAŞKAN GONZALO ÖLÜRSE, SUÇLULARA UNUTAMAYACAKLARI BİR DARBE İNDİRİN!

BAŞKAN GONZALO’NUN HAYATINI SAVUNMA KAMPANYASINI BAŞKAN GONZALO’NUN HAYATININ HESABINI SORMA KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜRMEYE HAZIR OLUN!

Bu durumda kendini yönlendirmenin başka bir yolu yoktur.

BAŞKAN GONZALO’DAN ÖĞRENİN: KOMÜNİZM İÇİN MÜCADELE EDİN!

İsviçre Komünist Partisi (Kızıl Fraksiyon) – Geçici Merkez Komitesi

Temmuz 2021

İsviçre Komünist Partisi (Kızıl Fraksiyon) Geçici Merkez Komitesi’den Mektup

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Devrimci Demokrasi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin