İsviçre’li Maoist güçlerin internet sitesi kapatıldı 

featured
service

Haber Merkezi: Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da sıkça rastladığımız gazete kapatma, çalışanlarının tutuklanması, internet sitelerinin erişim engeli gibi faşist sansür politikaları, dünyada da devrimci-komünistlere ait tüm yayınlar ora ülkelerinin faşist sansür baskılarına uğruyor.

İsviçre’li Maoistlere ait Kızıl Bayrak internet adresi de “terör propagandası” yaptığı gerekçesiyle İsviçre devletinin faşist sansür politikaları nedeniyle kapatıldı.


Devrimci Demokrasi gazetesi olarak devrimci dayanışmada bulunmak adına Kızıl Bayrak’ın yaşadığı yasaklara dair yaptığı açıklamayı yayınlıyoruz.

Kızıl Bayrak açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

1. Sitemize Yapılan Yasaklama Üzerine

3 Eylül 2021 Cuma günü devrimci haber ve analizlerin yanı sıra komünist teoriye erişim sağlayan web sitemiz Kızıl Bayrak, “terör propagandası” bahanesiyle tüm dünyada yayından kaldırıldı. Bu karşı-devrimci bir eylemdir. ABD egemenliğindeki uluslararası İnternet hizmetleri ve sağlayıcıları, İsviçre emperyalizminin çıkarına web sitemizi yasaklamıştır.

Emperyalistlerin, gericilerin ve oportünistlerin yanında bir diken olduk. Yazılarımızda emperyalizmin ve gericiliğin suçlarını teşhir ettik. Bu, örneğin, Yeni Halk Ordusu’dan Kovid-19 pandemsine karşı Filipinler halkına hizmet ederken şehit düşen 19 yoldaşımızın mücadelesini desteklemek için yazdığımız “Dolores’in Şehitleri, 19 Yoldaşımız Ölümsüzdür” başlıklı makalemizde görülebilir. ABD hapishane sisteminin köle sahiplerinin, Amerika Birleşik Devletleri’nde ABD halkı ve Siyahların ulusal kurtuluşu uğruna sosyalist devrim için savaşan Rashid yoldaşımızı Neo-Nazi hücre bloğunda hapsedilmesiyle öldürme girişimlerini kınadığımız “Mahkumların Rehabilitasyonu Olarak Proleter Bilincini Geliştirmek” makalesine önsözümüzden açıkça anlaşılıyor. Ve bizim yayınladığımız birçok Halk Savaşı Bülteni ve eylem raporlarından da açıkça anlaşılmaktadır.

Uluslararası ve yurtiçinde revizyonistlere ve oportünistlere, yani sahte devrimcilere ve sözde komünistlere bir diken olduk. Kızıl bayraklar altında ve İsviçre’yi de içine katmak isteyen, Büyük Alman İmparatorluğu kurma hayallerine sahip “Kızıl Bayrak Komitesi” adını kullanan Alman hizbinin dogmatik, milliyetçi revizyonizmini ifşa etmek ve kınamak için yorulmadan mücadele ettik. Baskı ve ayrımcılığa karşı mücadelede, ABD dergisi “Struggle Sessions” ve destekçilerinin ırkçı ve LGBT karşı tutumlarını teşhir ettik. Ve İsviçre “sol sahnesindeki”, “Devrimci Gençlik” ve “Lotta” gibi belirli grupların, komünistlere ve proleter devrimcilere karşı başarısız kampanyalarını sürdürmek için doğrudan polisle işbirliği yaptığını ve bilinen tecavüzcüleri koruduğunu ortaya koyduk. Bu oportünistlerin iki yüzlü karakterini tamamen çürütmemiz, işçi sınıfına kendi saflarındaki düşmanların kim olduğunu açıklığa kavuşturmaya hizmet ediyor.

Tüm bu nedenlerle, emperyalistler ve gericiler tarafından, ahlaki (ve pratik olarak) “sol”-radikalizm” ve oportünist bataklıktan gelen “şiddete hazırlık” çığlıklarıyla desteklenen bir sansür ve yasaklama hedefi haline geldik.

Burada bir şeyi açıklığa kavuşturmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz: Emperyalistlerin, gericilerin ve oportünistlerin İsviçre’de proleter devrimin gelişmesini engellemek ve işçi sınıfının isyanını durdurmak için yapabilecekleri hiçbir şey yok. İsviçre’nin gerçek ve devrimci Komünist Partisi’nin sınıf mücadelesi için yeniden kurulması yönünde verilen mücadele, komünistlere ve proleter devrimcilere ne tür bir faşist baskı yığılırsa yığılsın devam edecektir. Bu deklarasyonun ortaya çıkmasıyla zaten kanıtlandığı gibi, durdurulamayız.

Başkan Mao şunu söyledi:

“Silahlar savaşta önemli bir faktördür, ancak belirleyici faktör değildir; belirleyici olan şeyler değil, insanlardır. Güç rekabeti sadece askeri ve ekonomik güç rekabeti değil, aynı zamanda insan gücü ve moral rekabetidir. Kitleler zorunlu olarak askeri ve ekonomik güce sahip olanlardır.”

Bu nokta son derece önemlidir. Kitlelere güveniyoruz, herhangi bir silaha veya teknolojiye değil. Çabalarımız, İsviçre devrimci hareketine mensup kitlelerin bir ürünüdür. Proletarya ve emekçi işçi, köylü ve asker kitleleri – bu toplumda her şeyi yaratan biziz. Bu dünya bizim omuzlarımız üzerine inşa edilmiştir. Emperyalistlerin yapabileceği her şey, yalnızca halkı kendi “ayaklanma karşıtı” savaşlarına ve baskılarına hizmet etmeye zorlamaları sayesinde mümkündür. Binlerce şey daha yapabiliriz, çünkü gerçekten kitlelere hizmet ediyoruz.

Web sitemizin diğerlerinin aksine yasaklanması şaşırtıcı olmamalıdır. Web sitemiz güvenlidir. Onu işleten ve okuyanların gözetimini önlemek için inşa edilmiştir, bu nedenle, emperyalist kitle gözetimi ve devrimcilerin hedefli gözetimi için yararlı araçlar olan diğer web siteleri ve sosyal medyanın aksine, Devlet için yararlı değildir. İronik olarak, web sitemizi kapatmak kendimizi daha güvenli bir şekilde kurmaya zorladı.

Sitemiz artık Tor tarayıcıya dayalı olarak kurulmuştur. Bu sayede, sitemizin yasaklanmasının neredeyse imkansız olacağı bir sistem kuracağız . Okurlarımızı hem kendi güvenlikleri için hem de bir sayfanın ön ucunun yasaklanması durumunda kaydetmeye ve kullanmaya teşvik ettiğimiz aşağıdaki .onion bağlantısını kurduk. Gelecekte daha fazlası kurulacak.

  • y52td7fht4o4k6ofjzped5xq7k77a4il5eugjsiytnniw3btvu3djcad.onion

Kızıl Bayrak asla tamamen indirilemeyecek. Emperyalistlerin ve gericilerin aldığı hiçbir önlem bizi buna zorlayamaz. İnterneti tüm ülkede engelleseler bile, varlığımızı yasaklayamazlar – varlığımız sadece başka biçimler alacaktır.

2. Burjuva Demokrasisi ve Faşizm Üzerine

Web sitemizin yasaklanması, emperyalist ve gerici Devletlerin siber savaşının bir parçasıdır. ABD, Rusya, Çin, İsviçre ve diğer emperyalistler tarafından “terörizme karşı savaşta” yeni bir mücadele siperi olarak ciddiye alınan bir sorudur – komünistler, devrimciler, ilericiler, demokratlar ve diğer anti-emperyalistler tarafından ciddiye alınmalıdır. Ve özellikle, toplumun askerileştirilmesi ve korporatistleşmesi yoluyla faşizme doğru hızla gelişen burjuva-demokratik emperyalist devletlerin en baskıcısı olan İsviçre’de. Geçenlerde bir görüş makalesinde (“Önce ‘Teröristler’ İçin Geldiler…”) faşist yasanın ‘Terörizme Karşı Polis Tedbirleri’ üzerindeki etkilerini analiz ettik. Ayrıca, İsviçre Savunma, Sivil Koruma ve Spor Bakanı Viola Amherd’in taslağı yalnızca milis hizmetini değil, aynı zamanda yerel burjuva siyasetinde “topluluk hizmetini” de içerecek şekilde genişletme önerisinde olduğu gibi, daha yoğun bir korporatistleşmeye yönelik baskılar gördük. Bu ülkedeki sözde “devrimci hareketin” liderlerini şimdiden etkileyen burjuva toplumunun saflarına “af ve askere alma”yı genişletmek amacıyla eski Devletin “meşrulaştırılmasının” bir parçası. Gerçekten mücadele eden devrimcileri bastırırken aynı zamanda “özgürlükçü komünizm”, “otoriterizm karşıtlığı”, “çeteler inşa etme”, “anti-otoriterizm” hakkında bağıran pasif, kucak köpeği oportünizmine izin vermekte. İsviçreli gericilerin İsviçre’nin çoğu şehirlerinde pasif bir şekilde “hayatta kalmaya direnen” sahte, pasifleştirilmiş bir “devrimci hareket” yaratmaları mümkün hale geldi. Boş, küçük burjuva ve lümpen “pratiği” için siyasi gerekçe olarak “Rojava desteğinin” psikolojik-operasyonunu teşvik etmektedir. Bu, oportünistler için af ve devrimciler için baskıdır ve sahte “devrimciler”in gericilerin saflarına alınmasına yol açar.

Yoldaş Stalin tamamen doğruyu söyledi:

“Birincisi, faşizmin yalnızca burjuvazinin savaşan örgütlenmesi olduğu doğru değildir. Faşizm sadece askeri-teknik bir kategori değildir. Faşizm, sosyal demokrasinin [yani oportünizmin] aktif desteğine dayanan burjuvazinin savaşan örgütüdür. Sosyal demokrasi, nesnel olarak faşizmin ılımlı kanadıdır. Burjuvazinin savaşan örgütünün, sosyal demokrasinin aktif desteği olmaksızın, savaşlarda veya ülkeyi yönetmede kesin başarılar elde edebileceğini varsaymak için hiçbir neden yoktur. Burjuvazinin savaşan örgütünün aktif desteği olmaksızın, sosyal demokrasinin savaşlarda ya da ülkeyi yönetmede kesin başarılar elde edebileceğini düşünmek için de pek az neden vardır. Bu örgütler birbirlerini inkar etmezler, tamamlarlar. Onlar antipod değil, ikizler. Faşizm, bu iki ana örgütün gayri resmi bir siyasi bloğudur; emperyalizmin savaş sonrası krizi koşullarında ortaya çıkan ve proleter devrime karşı savaşmayı amaçlayan bir blok. Burjuvazi böyle bir blok olmadan iktidarı elinde tutamaz. Dolayısıyla “pasifizm”in faşizmin tasfiyesi anlamına geldiğini düşünmek yanlış olur. Mevcut durumda ‘pasifizm’, ılımlı, sosyal demokrat kanadını ön plana çıkaran faşizmin güçlenmesidir.”

Stalin burada sosyal demokrasiden bahsediyor. Ama bugünün İsviçre’sinde, oportünist sahte “devrimciler”in, insanları pasifize etme ve faşizme karşı mücadeleyi baltalama işlevine hizmet etmesi söz konusu değil mi? Böyle yaparak, bu oportünist bataklık nesnel olarak “faşizmin ılımlı kanadı”dır, faşizme karşı değil, onu “tamamlar”. Bu ülkede faşizm 1990’larda ve 2000’lerde başarılı olamadı çünkü mücadele etmeye istekli gerçek bir devrimci hareket ve bu hareketin düzenlediği gösterilere ve ayaklanmalara kitlesel katılım (bu kitleler onun bir parçası olmasa bile) vardı. Bugün, on yıllarca süren “af ve askere alma”dan sonra, İsviçre burjuvazisinin faşizmi uygulayabilmesi mümkün hale geldi ve giderek tam da bu yönde ilerliyor.

Bu çabalar – askerileşme ve korporatistleşme – ve ayrıca burjuva-faşist siyasi partilerin eklektik ideolojik konumları – “Özgür Düşünen Demokrat Parti” (FDP) ve “İsviçre Halk Partisi” (SVP) ve sosyal- faşist “Sosyalist Parti” (SP), onun gençlik örgütü “Genç Sosyalistler” (JUSO) ve kuyruğu, “Emek Partisi” (PdA) – İsviçre’de faşizme doğru büyük ölçüde tamamlanmış ancak henüz doruk noktasına ulaşmamış eğilimi oluşturmaktadır. Açıkçası, tüm bu örgütler kendi içlerinde bir çelişkidir, yani içlerinde farklı hizipler vardır – bu, tüm üyelerinin veya seçmenlerinin faşist olduğu anlamına gelmese de, bahsettiğimiz şey kelimeler değil, hepsine liderlik eden grupların eylemleri. Federal Konsey’in “büyülü formülünde” (“Zauberformel”) ifade edilmiş olan burjuva devletlerinin yeniden yapılandırılmasıyla karşı karşıyalar – burada tüm büyük burjuva partileri “demokratik-merkeziyetçi” bir korporatif hükümette temsil ediliyorlar. 

Başkan Gonzalo, daha 1988’de sahte bir sosyal demokrat hükümet aracılığıyla Peru’da faşizmin ortaya çıkışını tartışırken, faşizmin nasıl çeşitli biçimler aldığını, ancak korporatif militarizmin aynı özüne dayandığını öne sürdü:

“Neden faşist diyoruz? APRA’da [Peru’daki sosyal demokrat parti] zaten var olan faşist hizip, García Pérez’in Temmuz 1985’teki ilk konuşmasında yer almasına rağmen, şirketleşmeyi uygulamak için siyasi önlemler aldı. Faşist ve korporativistten ne anlıyoruz? Bize göre faşizm, liberal-demokratik ilkelerin yadsınmasıdır, 18. yüzyılda Fransa’da doğup gelişen burjuva-demokratik ilkelerin yadsınmasıdır. Bu ilkeler, dünya çapındaki burjuvazi tarafından gericiler tarafından terk ediliyor. Demek ki, burjuva demokratik düzenin krizini görmemizi sağlayan 1. Dünya Savaşı oldu, bu yüzden daha sonra faşizm ortaya çıktı. Dolayısıyla APRA’da burjuva demokratik düzenin ilkelerinin bu yadsınması yapılıyor ve anayasal olarak kurulmuş tüm hak ve özgürlüklerin yadsındığının her gün kanıtlarını görüyoruz. Faşizmi ideolojik düzlemde de tanımlanmış felsefesi olmayan eklektik bir sistem olarak görüyoruz. En yararlı olana göre oradan buradan seçilmiş parçalardan oluşan felsefi bir konumdur. Bu, García Pérez’de açıkça ifade edilmiştir. Afrika’da Harare’ye gittiğinde o bir Afrikalı ve Afrikalıları selamlıyor, Kenneth Kaunda’yı selamlıyor. Hindistan’a gittiğinde Gandhi’yi selamlıyor, o bir Gandhi. Meksika’ya gittiğinde Zapata’yı selamlıyor, o bir Zapatista. Sovyetler Birliği’ne gittiğinde, giderse Perestroika’nın şampiyonu olacak. Faşizmin ideolojik ve felsefi eğitimi olduğu için böyledir, belirli bir duruşu yoktur, eklektiktir ve elde olanı alır.

Korporatizmine gelince. Korporativizmi, devletin şirketlere dayalı olarak kurulması olarak anlıyoruz, bu da parlamentarizmin yadsınmasını ima ediyor. Bu, Mariátegui’nin ‘Dünya Krizinin Tarihi’ yazısında vurguladığı önemli bir noktadır. Burjuva demokrasisinin krizinin kendisini parlamentarizmin krizinde açıkça ifade ettiğini söyledi. Parlamentoya buradan bakıldığında, son yıllarda bu ülkede en önemli yasaları yürütme organının ürettiği doğru olsa da, yürütmenin tüm temel yasaların oluşturulmasını bu APRA hükümeti sırasında kendi amaçları için tekelleştirdiği doğrudur. Parlamentodan önemli bir yasa çıkmadı. Bu bir gerçektir ve her şey yürütmeye dilediğini yapıp geri alabilmesi için yetki vermek için yapılmıştır. Her şey parlamentarizmin yadsınmasıdır.

[…] Peki ne yapmaya çalışıyorlar? Ne istiyorlar? Şirketlerin oluşmasını, yani üreticileri ve toplumun tüm üyelerini korporativist çizgide örgütlemeyi istiyorlar. Küçük fabrika üreticilerinin, tarım üreticilerinin, tüccarların, profesyonellerin, öğrencilerin, Kilisenin, silahlı kuvvetlerin ve polis kuvvetlerinin hepsinin delegelerini isimlendirdiğini ve bu şekilde korporatif bir sistem oluşturduklarını varsayalım. Yapmaya çalıştıkları ve APRA’nın yaptığı budur. […] Bunlar son derece ciddi meselelerdir. Bu nedenlerle, onun faşist ve korporatist bir hükümet olduğunu söylüyoruz. […]

Faşizmi terörle, baskıyla özdeşleştirmeye gelince, bunun bir hata olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu olan şudur: Marksizm hatırlanırsa, Devlet örgütlü şiddettir, klasik tanım budur. Bütün devletler diktatörlük oldukları için şiddete başvururlar. Baskı ve sömürmek için başka nasıl kendilerini savunabilirlerdi? Yapamadılar. Sonuç olarak, faşizm daha geniş, daha rafine, daha vahşi bir şiddet geliştirir. Ancak faşizmi şiddetle aynı şey olarak tanımlamak kaba bir hatadır. […]

Faşizmi terörle özdeşleştirmek, […] burjuva Devletinin bir gelişme sürecinden geçtiğini ve faşist ve korporatif bir sisteme götüren şeyin bu süreç olduğunu anlamamak demektir. […]

Bu ülkede faşizme ideolojisinden, siyasetinden, örgütlenme biçiminden, şiddeti nasılkullandığından, teröründen başlayarak farklı yönleriyle bakmak zorundayız. Bugün nasıl ustaca bir şiddet uyguladığını, daha gelişmiş, daha geniş, daha vahşi ve daha gaddar olduğunu görüyoruz. İşte buna terör denir. Ama bunun dışında beyaz terör her zaman uygulandı, değil mi? Gericiler, zorluklarla karşılaştıklarında her zaman beyaz terör uygulamışlardır. Bu nedenle, tüm faşizmi asla sadece terörle özdeşleştirmemeli ve ona indirgememeliyiz. Faşizmin daha rafine bir şiddet ve terörizmin gelişmesi anlamına geldiğini anlamalıyız, evet, ama bu onun tamamı değil, bir bileşenidir, faşizmin gerici şiddeti açığa çıkarma aracıdır.”

Ayrıca, 1991’de, faşizmin büyük burjuvazinin iki hizbi tarafından -başkanlık mutlakiyetçiliği olarak Devlet-dışı tekelci burjuvazi tarafından ve Devletin korporatif yeniden yapılandırılması olarak Devlet-tekelci burjuvazisi tarafından- ifade edildiği çeşitli yolları analiz etti. Her ikisi de özünde burjuva toplumunun aynı “dikey” yeniden örgütlenmesinin ifadeleridir.

Bu soruyu anlamalıyız. Bugün İsviçre’de faşizm için yapılan baskı, son yıllarda devlet dışı tekelden Devlet tekeline olan bağlılığını değiştiren Federal Konsey’de faşist FDP ve onun figürü Karin Keller-Sutter aracılığıyla temsil edilen Devlet tekelci burjuvazisinin bir ifadesidir. SP, FDP ve Merkez Parti, bariz anlaşmazlıklarıyla birlikte, İsviçre toplumunun korporatif olarak yeniden örgütlenmesi yönündeki baskıyı destekliyorlar.

Bu, İsviçre’de uygulanan daha önceki faşizmden ve Devlet dışı tekelci burjuva faşist parti SVP’ninkinden farklıdır.

İsviçre’deki tarihsel faşizm, bir General’in şahsında temsil edildi. İsviçre’nin generalleri yok, ancak kriz zamanlarında hükümete ve orduya başkanlık edecek birini atayabilir – mutlakiyetçi bir faşist diktatörlük. Hükümet tarafından, 2. Dünya Savaşı sırasında (Sovyetler Birliği, Almanya veya başka bir güç tarafından) olası bir istila tehdidine karşı İsviçre emperyalizmini korumakla görevlendirilen General Henri Guisan’ın durumu böyleydi. Onun iç görevi komünizme karşı savaşmaktı, 1940’ta Komünist Partiyi yasakladı. Mussolini’nin İtalya’sına hayranlığını açıkça dile getirdi ve İsviçre’nin “Almanya’nın başını çektiği yeni Avrupa’da bir yeri olacağını” ilan etti. Bir “İsviçre ulusal iradesi” ve bir İsviçre “halk topluluğu” fikrini destekledi (“Volksgemeinschaft”, Hitler tarafından desteklenen aynı kavram). Guisan, İsviçre burjuvazisinin ihtiyaç duyduğu lider olduğunu kanıtladı ve 1990’lara kadar İsviçre’nin her okulunda asılı olan portresi ve ülkenin birçok kasabasında adını taşıyan en az bir sokak veya meydana sahip olmasıyla 1960’larda en yüksek onurla gömüldü.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, “devrimden önce karşı-devrimi gerçekleştirme” görevi (kendi deyimiyle), Alman lider Otto von Bismarck’ın yeğeni ve daha sonra Nazilerin sıkı bir destekçisi (Adolf Hitler’i 1920’lerde İsviçre tekelci kapitalistlerinden Nazi-Faşizmine destek kazanmak için özel villasına davet etti) olan General Ulrich Wille-Bismarck’a düştü. General Wille-Bismarck bir proto-faşistti ve başta Lenin ve daha sonra Kascher ve Herzog olmak üzere yükselen komünist hareketi yok etmeye çalışan İsviçre Devletinin başındaydı. 1917 ve 18 yıllarında Zürih’te silahlı işçi ve asker mücadelelerini ezen oydu.

Bismarck ve Guisan çizgisinin devamı, ifadesini mevcut Federal Konsey’de bulmaktadır. İsviçre toplumunun kendisini paramparça ettiğinin farkındalar – Glencore, Yeni Halk Ordusu’nun Filipinler’deki madencilik operasyonlarına karşı sabotajı nedeniyle Ren Nehri’ndeki potansiyel lityum madenciliğini araştırıyor; Bu ülkede seçmen sayısının genel olarak düşme eğilimi, herhangi bir seçim veya referandumda yalnızca kabaca %50 oy oranıyla ortada; 1 Mayıs’ta Zürih, St. Gallen’de birkaç gün boyunca ve hatta Schwyz’in geri kalmış Urschweiz kantonunda olduğu gibi, ağır baskıya rağmen ayaklanmalar devam ediyor. Bu mücadeleler, geçen yıllara ve on yıllara kıyasla daha az sıklıkta ve yoğunlukta gerçekleşse de, çok daha büyük bir sempati duyulmakta – yoldaşlarımız, komşularımız, arkadaşlarımız kitlelerin kendileri tarafından yürütülen bu doğrudan eyleme duydukları hayranlıktan bahsetmekteler. Egemen sınıfın da bizim kadar iyi bildiği bir devrimci fırtına esiyor. İsviçre burjuvazisi, tek çözümünün “devrimden önce karşı-devrimi yapmak” olduğunu anlamakta.

Federal İstihbarat Servisi’nin “İsviçre’nin Güvenliği 2020” durum belgesinde ifade edildiği gibi:

“Batı tarzı liberal model ile otoriter Devlet kapitalizmi arasındaki uçurum genişlemeye devam edecek. […] İsviçre, belirli ekonomik faaliyetleri bu alanlardan birini seçmek ve sınırlamak için artan bir baskı altına girebilir.“

Açıkça iki yol ifade ediliyor: Gerici bir burjuva-demokratik yol ve gerici bir burjuva-faşist yol. Şu anda, İsviçre emperyalizminin izlediği yol, “otoriter devlet kapitalizmi”, eski Devletin korporatif yeniden yapılandırılması yoludur, ancak başka faktörlerin (SVP’nin başkanlık mutlakiyetçi faşizmi veya gerici burjuva-demokratik burjuvazi gibi) gelecekte baskın olması mümkündür.

Bu, sayfamız Kızıl Bayrak ilgili yasağın gerçekleştiği bağlamdır.

3. “Terör Propagandası” Üzerine

Kızıl Bayrak yasağının gerçekleştiği uluslararası bağlama gelince, ABD emperyalizminin dünyanın birçok emperyalist ve gerici devletinin katıldığı sözde “terörizme karşı savaşa”, ABD ile birlikte ABD emperyalizminin sözde “terörizme karşı savaşına” bakmamız gerekiyor. Bu konuda oportünizmin coşkulu desteği ile devrimci ve hatta komünist olduklarını iddia edenler, ancak gerici devletle aynı saflardalar.

the-red-flag.org, bir DNS raporu aracılığıyla “terörist propagandayı” teşvik eden bir web sitesi olarak tescil edildi ve yasaklanmasına yol açtı. Bu, Almanya’daki belirli bir oportünist polis işbirlikçileri grubunun (kendilerine “Kızıl Bayrak Komitesi” adını verenler) İsviçre komünistlerini ve proleter devrimcileri “”sol”-radikaller” olarak tasvir etmek için seçtikleri tepkinin devamı niteliğindedir. ““Sol”-oportünistler”, “şiddet işlemeye hazır” vb. “Sol”-radikalizm” ve “şiddet uygulamaya hazır” söylemleri emperyalistlere ve gericiliğe bir eldiven gibi uyuyor. Oportünistler, baskıyı meşrulaştırmaya çalışan kamuoyu yaratırlar. Sonunda, aynı oyunu oynuyorlar, topu diğerine pas veriyorlar. Bu, Alman oportünistlerinin geçen yıl Basel’de uyguladıkları ve birkaç komünist sempatizanının tutuklanmasına yol açan aynı politikanın devamından başka bir şey değildir (daha fazla bilgi için, İktidarın Fethi Yayın Kurulu’nun “Baskı ve Direniş” bölümüne bakınız).

1980’lerde Peru’da bizim gibi devrimci bir haber servisi olan El Diario tarafından Peru Komünist Partisi lideri Başkan Gonzalo ile yapılan bir röportajda terör suçlamasına değiniliyor:

“Teröre gelince, bizim terörist olduğumuzu iddia ediyorlar. Herkesin düşünmesi için şu yanıtı vermek istiyorum: Tüm devrimci hareketleri terörist diye damgalayan Yankee emperyalizmi ve özellikle Reagan mı oldu, olmadı mı, evet mi hayır mı? Bizi ezmek için bu şekilde itibarsızlaştırmaya ve izole etmeye çalışıyorlar. Bu onların hayali. Ve sözde terörizmle mücadele edenler sadece Yankee emperyalizmi ve diğer emperyalist güçler değil. Sosyal-emperyalizm ve revizyonizm de öyle ve bugün Gorbaçov’un kendisi terörizme karşı mücadeleyle birleşmeyi teklif ediyor. Ramiz Alia’nın Arnavutluk Emek Partisi’nin 8. Kongresi’nde de kendisini terörle mücadeleye adaması tesadüf değil.

Ancak Lenin’in ne yazdığını hatırlamak hepimiz için çok faydalı olacaktır:

‘Yaşasın halkın devrimci ordusunun öncüleri! Artık nefret edilen bir kişiye karşı bir komplo, intikam ya da çaresizlik eylemi değil, yalnızca “gözdağı verme” değil – hayır, devrimci ordunun bir birliği tarafından iyi düşünülmüş ve iyi hazırlanmış bir operasyon başlangıcıydı. […] Neyse ki, insanların devrimci olmadığı için devrimin bireysel teröristler tarafından “yapıldığı” zaman geçti. Bomba, yalnız ‘bomba atan’ın silahı olmaktan çıktı ve halkın vazgeçilmez bir silahı haline geliyor.’

Lenin bize zamanın değiştiğini, bombanın sınıfımız, halk için bir savaş silahı haline geldiğini, bahsettiğimiz şeyin artık bir komplo, münferit bir bireysel eylem değil, bir Partinin eylemleri olduğunu öğretti. , bir planla, bir sistemle, bir orduyla. Peki, sözde terör nerede? Tamamen iftiradır.”

Dünyanın her yerindeki komünistler ve devrimci ve ulusal kurtuluş hareketleri “terörist” olarak etiketleniyor. İsviçre’de “terörizm”, “Terörizmle Mücadelede Polis Tedbirlerine İlişkin Federal Kanun” tarafından tanımlanmaktadır:

“1. Terörist, tehlikeli olan, kendisi için somut olarak ve şu anda terör eylemi gerçekleştireceği varsayılabilen bir kişiyi sayar.

2. Terör faaliyeti, ağır suç eylemleri yapmak veya tehdit etmek yoluyla veya korku ve terörün yayılmasını gerçekleştirmek isteyerek Devlet düzenini etkileme veya değiştirme çabalarını sayar.”

Bu gerçekten Devlet düzeninde bir değişiklik arzusu değil mi? Hindistan ve Filipinler’deki halk savaşlarına destek, Tamil halkının Seylan’daki (Sri Lanka) ulusal kurtuluş mücadelesine destek, tüm ülkelerdeki işçilerin sınıf mücadelesine destek – bu pozisyonları tutuyoruz ve onları halka duyurmaktan korkuyor değiliz. Ancak bu yasağın gerçeği, bu emperyalist sistemin şiddetle devrilmesini istemekte haklı olduğumuzu kanıtlıyor. Bir web sitesinde fikirleri yaymak yasa dışıysa, gerçek bir toplumsal değişim yaratmak ne kadar daha yasa dışıdır? İsviçre Devleti modası geçmiş, ölüyor, ama henüz ölmedi. Bir yastıkla boğulması gereken bir bakımevindeki son derece gerici yaşlı bir adam gibi, sınıf egemenliğini sürdürmek ve hayatta kalmak için mümkün olan her önlemi alır. Ama bizleri, kendi çocuklarını – kitleleri – onlarca yıldır döven bu yaşlı adam kaderden kaçamayacak. Darülacezesine daha fazla para ödemeyeceğiz – bunun yerine bu devleti bitireceğiz, yaşam desteğinin fişini çekeceğiz. Bu ülkede yeni olan her şey devrimci şiddetle kazanılırken, eski olan her şey her zaman gerici şiddetle korunmuştur. 1847’de eski toprak ağalarının yönetimi silahlar ve toplarla devrildi ve burjuva demokratik İsviçre ortaya çıktı. İşçilerin, köylülerin ve askerlerin hakları grev, ayaklanma ve ablukalarla fethedildi. Şiddeti veya savaşı sevmiyoruz veya istemiyoruz, ancak burjuvazi her ilerici değişim girişimini bastırarak bizi zorluyor. Bu ülkede 100 yıldan fazla bir süredir barışçıl yol mümkün olmamıştır, “PMT” bu asırlık gerçeğin sadece en yeni ifadesidir. Mao Zedung dedi ki:

“Savaş, insanlar arasındaki bu karşılıklı katliam canavarı, insan toplumunun ilerlemesiyle ve çok uzak olmayan bir gelecekte de nihayet ortadan kaldırılacaktır. Ama onu ortadan kaldırmanın tek bir yolu vardır, o da savaşı savaşla, karşı-devrimci savaşı devrimci savaşla, ulusal karşı-devrimci savaşı ulusal devrimci savaşla ve karşı-devrimci sınıf savaşını devrimci sınıf savaşıyla karşı karşıya getirmektir. […] İnsan toplumu, sınıfların ve Devletlerin ortadan kaldırıldığı noktaya ulaştığında, artık karşı-devrimci veya devrimci, haksız veya haklı savaşlar olmayacak; bu, insanlık için sonsuz barış çağı olacak. Devrimci savaşın yasalarını incelememiz, tüm savaşları ortadan kaldırma arzusundan kaynaklanmaktadır. Biz komünistler ile tüm sömürücü sınıflar arasındaki ayrım burada yatmaktadır.”

Burjuvazinin ikiyüzlülüğü aşikardır – biz sadece, onların bir zamanlar eski toprak sahiplerine karşı uyguladıkları devrim hakkını kullanıyoruz. Karl Marks’ın yaptığının aynısını savunuyoruz:

“Bizim merhametimiz yok ve sizden merhamet istemiyoruz. Sıra bize geldiğinde terörü bahane etmeyeceğiz. Ancak kraliyet teröristleri, Tanrı’nın lütfu ve yasanın lütfuyla teröristler, pratikte acımasız, küçümseyici ve kaba, teoride korkak, gizli ve aldatıcı ve her iki açıdan da itibarsız.”

yüzyılda demokrasinin temsilcileriyiz, proletaryanın, kitlelerin ve halkın demokrasisinin, halk konseylerinin demokrasisinin, Kascher ve Herzo’nun işçi ve asker konseylerinin devamı olarak, komünist partinin kurucuları onu bugün bu ülkedeki komünistleri, devrimcileri ve tüm ilerici, demokratik ve yurtsever insanları baskı altına alan ve göçmenleri, üçüncü dünyayı ve insanlarını soyan, yağmalayan ve tecavüz eden burjuvaziye karşı inşa ettiler. İnsanlığın kapitalizmden kurtuluşunu istiyoruz. Bu özgürlük, o gerçek demokrasi, İsviçre’nin sadece silahlarla yıkılabilecek gerici “demokrasisine” karşı duruyor.

Emperyalistler ve gericiler gerçek teröristlerdir. Eskimiş sömürü, baskı, tecavüz, işkence, sürgün ve savaş rejimlerini sürdürmek için gerici şiddetle korku yayıyorlar. ABD emperyalistleri Afganistan, Yemen, Mali, Somali, Filipinler, Suriye, Irak vb. halklara karşı yürüttükleri fetih savaşlarında halen devam eden milyonlarca insanı öldürdüler. İsviçreli emperyalistler dünyaya ne kadar zengin olduklarını vaaz ediyor ve Basel’deki o binada saklanan altınlarını saklarken “gizli bankaları” BIZ’i halkın gözüne açıyorlar. Bütün ülkelerin gericileri soykırımda suç ortağıdır. Biz sadece bunu dünyaya gösteriyoruz ve emperyalizme karşı savaşmanın ve direnmenin yollarını sunuyoruz. Bunu “terörist propaganda” olarak adlandırmak sadece yanlış değil, aynı zamanda yanıltıcı bir yalandır.

KIZIL BAYRAK ASLA İNDİRİLEMEZ!

DEVRİM YASAKLANAMAZ!

EMPERYALİST VE KAPİTALİST SÖMÜRÜYE, DEVLET ZORBASININ ZULMÜNE VE İŞÇİ SINIFINA İHANET EDENLERE KARŞI — TEK ÇÖZÜM VAR: DEVRİM!

Eylül 2021

Yayın Kurulu

Kızıl Bayrak – İsviçre

İsviçre’li Maoist güçlerin internet sitesi kapatıldı 

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Devrimci Demokrasi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin