1. Haberler
  2. 5KITA
  3. Kalkınma Sonrası Konferans: Kalkınmaya Dekolonyal Alternatifler

Kalkınma Sonrası Konferans: Kalkınmaya Dekolonyal Alternatifler

featured
service

Radikal Ekolojik Demokrasi üzerine bir açılış konuşması içerir; ve Pluriverse: A Post-Development Dictionary’nin ortak editörleri Ashish Kothari, Ariel Salleh ve Alberto Acosta’nın hazır bulunduğu bir kitap sürümü

Peru Amazonu’nda Korunan Bölgelerin Yönetişiminin Güçlendirilmesi

IUCN ve ICCA Konsorsiyumu’nun himayesinde, “Peru Amazonu’nda Korunan Bölgelerin Yönetişiminin Güçlendirilmesi” çalıştayı 14-19 Ekim 2018’de Pachacámac, Lima, Peru’daki Atinchik inzivasında gerçekleştirildi. Çalıştayın amacı, ICCA – Peru Amazon bölgesindeki yaşam alanlarını ve ulusal koruma sistemindeki rollerini incelemek ve sürdürülebilir yaşam tarzlarının sürdürülmesini desteklemekti. Katılımcılar, Peru Amazonu’ndaki başlıca yerli örgütlerden bölgesel toprakların yönetiminde rol oynayan kişiler olarak seçilen 13 yerli halkın (Achuar, Asháninka, Ashéninka, Awajún, Ese Eja, Harakbut, Matsés, Matsigenka, Shipibo-Konibo, Wampís, Yagua, Yánesha ve Yine) 26 temsilcisini içeriyordu. Son iki gün boyunca ek katılımcılar arasında Peru korunan alanlar ajansı SERNANP’ın temsilcileri, IUCN Yeşil Listesi’nden uzmanlar (EAGL) ve koruma ve yerli haklarıyla uğraşan Perulu STK’lar yer aldı.

YERLİ HALKLARIN ANLAŞMASI, TAAHHÜTLERİ VE TALEPLERİ

14-17 Ekim 2018 tarihleri arasında Peru’nun Lima eyaletinin Pachacamac kentinde düzenlenen Peru Amazonu’nda Korunan Toprakların Yönetişiminin Güçlendirilmesi çalıştayında bir araya gelen yerli halklar olarak, kapsamlı müzakerelerden sonra aşağıdaki anlaşmaya, taahhütlere ve taleplere ulaştığımızı beyan ediyoruz:

YERLİ HALKLARIN ANLAŞMASI VE TAAHHÜTLERİ

  1. Topraklarımızı ve ormanlarımızı dünya görüşümüze göre koruma sistemimizin sürekliliğini korumayı ve güçlendirmeyi taahhüt ederiz.
  2. Atalarımızın topraklarında bulunan korunan alanların etkin yönetişimini güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz.
  3. Bölgelerimizi ve korunan alanlarımızı içeren bir harita ve platform geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
  4. Deneyimleri paylaşmak ve korunan alanları güçlendirmek için ortak bir görev ve kılavuz geliştirmek için çeşitli yerli bölgesel yönetişim biçimleri arasında bir ittifak kurmayı taahhüt ediyoruz.

ILO SÖZLEŞMESI 169, BIRLEŞMIŞ MILLETLER YERLI HALKLARIN HAKLARI BILDIRGESI VE BIYOLOJIK ÇEŞITLILIK SÖZLEŞMESI UYARINCA PERU DEVLETINE TALEPLER

  1. Devletin, yerli halklar olarak ayrılmaz topraklarımızı yönetme hakkımızı tanıması ve garanti etmesi
  2. Devletin, yerli halkları atalarımızın topraklarının yönetimi ve korunmasında meşru koruyucular olarak tanıması
  3. Devletin yerli bölgesel yönetime destek sağlaması, çünkü doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması için en iyi strateji budur.
  4. Devletin, Mart 2019’da düzenlenecek Latin Amerika Koruma Alanları Kongresi’ne katkı olarak yerli toprak koruma sistemlerini vurgulaması

ULUSLARARASI TOPLUMA
Topraklarımızda ve korunan alanlarda yerli bölgesel yönetimin uygulanmasına ve garanti altına alınmasına katkıda bulunan stratejik ittifaklar arıyoruz.

Pachacamac, 18 Ekim 2018

Peru Amazonu’nda korunan bölgelerin yönetişiminin güçlendirilmesi

IUCN ve ICCA Konsorsiyumu himayesinde, “Peru Amazonu’nda Korunan Bölgelerin Yönetiminin Güçlendirilmesi” çalıştayı 14-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Peru, Pachacámac, Lima’daki Atinchik Hostel’de gerçekleştirildi. Çalıştayın amacı, ICCA’ları – Peru’nun Amazon bölgesindeki yaşam alanlarını ve ulusal koruma sistemindeki ve sürdürülebilir geçim kaynaklarını desteklemedeki rollerini incelemekti. Peru Amazonu’nun ana yerli örgütlerinden seçilen 13 yerli halkın (Achuar, Asháninka, Ashéninka, Awajún, Ese Eja, Harakbut, Matsés, Matsigenka, Shipibo-Konibo, Wampís, Yagua, Ynesha ve Yine) 26 temsilcisi bölgelerinin yönetiminde aktif insanlar olarak katıldı. Çalıştayın son iki günündeki diğer katılımcılar arasında korunan doğal alanların yönetiminden sorumlu Peru ajansının temsilcileri, SERNANP, IUCN Yeşil Listesi’nden uzmanlar (EAGL) ve koruma ve yerli hakları konusunda faaliyet gösteren Perulu STK’lar yer aldı.

PPII’NIN ANLAŞMALARI, TAAHHÜTLERI VE TALEPLERI

Çalıştayda bir araya gelen Yerli Halklar: Peru Amazonu’nda KORUNMUŞ BÖLGELERİN YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 14-17 Ekim 2018 tarihleri arasında Peru’nun Lima eyaletindeki Pachacamac’ta toplanan Yerli Halklar şunları beyan ediyor:

Kapsamlı müzakerelerden sonra aşağıdaki anlaşmalara, uzlaşmalara ve taleplere ulaştık:

PPII ANLAŞMALARI VE TAAHHÜTLERI

1. Yerli halklar, toprakları ve ormanları koruma sistemimizin dünya görüşümüzden devamlılığını korumaya ve güçlendirmeye kararlıdır.

2 PPII, atalarımızın topraklarında bulunan Doğal Koruma Alanlarının etkin bir şekilde yönetilmesini güçlendirmeye kararlıdır.

3 PPII, bölgelerimizin ve korunan alanlarımızın göründüğü küresel bir platformda didaktik bir harita geliştirmeye kararlıdır.

4. Deneyimleri paylaşmak ve korunan alanları güçlendirmek için ortak yetkiler ve kılavuzlar geliştirmek için çeşitli yerli bölgesel yönetim biçimleri arasında bir ittifak kurmak.

ILO SÖZLEŞMESI 169, BIRLEŞMIŞ MILLETLER YERLI HALKLARIN HAKLARI BILDIRGESI VE BIYOLOJIK ÇEŞITLILIK SÖZLEŞMESI UYARINCA PERU DEVLETI’NE TALEP VE TALEPLER

1. Devletin bizi tanıması ve yerli halkların ayrılmaz topraklarımızı yönetme hakkını garanti etmesi

2. Devletin, atalarımızın topraklarının yönetimi ve korunmasında yerli halkları meşru koruyucular olarak tanıması

3. Devletin bize yerli toprak yönetimine destek sağlaması, çünkü doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması için en iyi stratejinin bu olması

4 Peru devletinin, Mart 2019’da düzenlenecek Latin Amerika Doğal Koruma Alanları Kongresi’ne katkı olarak yerli toprak koruma sistemlerini görünür kılması.

ULUSLARARASI TOPLUMA
Yerli halklarla, topraklarımızda ve korunan alanlarda yerli bölgesel yönetişimin sağlanmasına ve garanti altına alınmasına katkıda bulunan stratejik ittifaklar kurmayı talep ediyoruz.

Pachacamac, 18 Ekim 2018

Kaynak:Radical Ecological Democracy

Kalkınma Sonrası Konferans: Kalkınmaya Dekolonyal Alternatifler
Yorum Yap
Giriş Yap

Devrimci Demokrasi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin