Menekşe boyalı grevler işçi sınıfının güçlerini yeniliyor

featured
service

Cynthia Luz Burgueño

Kapitalistler onlara ‘elzem’ diyor. Kadın işçiler kendilerini çalışma ve yaşam koşullarının dönüşüm konuları olarak tanımlarlar. Menekşe boyalı grevler işçi sınıfının enerjilerini yeniler.

“İşimizin ‘şart’ olduğunu söylüyorlar. Ama işçilerin hayatı da şart ve patronlar bunu anlamıyor, bu yüzden greve gidiyoruz.” Lide, Bizkaia’dan konserve işçisi, ELA delegesi.

Kapitalistler salgın sırasında ‘gerekli’ olanlara ceza verdi: süpermarket kasiyerleri, sıhhi, temizlik, eğitim, gıda endüstrisi, sosyal hizmetler, evde bakım, ev işçileri. Bu salgın sonrası ivmede, en kadınsı iş dünyasının vicdanlarını etkileyen bir cümle: Eğer bu kadar ‘elzemsek’, vücudumuzu incinen ve zihni boş bırakan yorucu iş günlerinden sonra tadını çıkaramadan, neden en kötü mağduriyetleri ve aşağılamaları, ücret eşitsizliğini, hayatımızı etkileyen güvencesizliği çektiğimizi sormaya değer.

Eğer bu kadar gerekliysek, dünyayı çalışır hale getirmek, hayatı tam olarak yaşama arzularımıza engel olan her şeye meydan okumak, girişimcilerin karlarını artırmak için bizden çaldıkları zamanımızın bir kısmını geri almak için gücümüzü yeniden kullanmak zorunda kalacağız. Kapitalistlere, emek reformlarına, sağcı ve ilerici tüm partiler tarafından onlarca yıldır tasarlanan bu güvencesiz emek modelini uygulayan hükümetlere meydan oku. Bürokratik sendika örgütlerinin canavarlarına meydan okumak için, yirmi birinci yüzyılın dikeylerine.

Ve bu zorluklar yolunda, en kadınsı işçi sınıfının önemli kesimleri küçük büyük adımlar atmaya başladı. Pandeminin ortasında, sömürüden acımasızca acı çeken sağlık çalışanlarını, hemşireleri ve yardımcılarını gördük ve bugün hala birçok ülkede mücadele ediyor. Hastanelerin temizlenmesi veya yaşlı ve bağımlıların bakıcılarının emperyalist ülkelerdeki göçmen kolektiflerinin büyük bir çoğunluğu olması. Amazon işçileri. Fransa’da demiryolu temizlik işçilerinin grevleri. Brezilya’da, üniversiteleri, sağlık ve öğretmenleri temizlemenin üçüncül kadınlarının mücadelesi. Şili’de, çalışma koşulları ve göçmenlerin hakları için çok uluslu bir İspanyol’a karşı savaşan, çoğunluğu göçmenlerden oluşan Antofagasta’nın sağlık çalışanlarının grevi.

İspanya’da bugün Bilbao Guggenheim Müzesi işçileri ücret farkı ve emek sömürüsü koşullarına karşı 200 günlük grevi tamamlamak üzere. Katalonya belediye binalarında ve Madrid’deki Çalışma Bakanlığı önünde kamp kuran SAD (Evde Bakım Servisi) işçileri. Katalonya’da en tehlikeli sektörün ara olarak ifade edildiği kamu hizmetlerinin grevleri. Güvencesiz eğitim sektöründeki işçiler, ders dışı çalışanlar, yemek odası monitörleri ve bakıcılar örgütlenmeye başlar. Bizkaia’dan gelen konserve gıdalar gibi gıda endüstrisininkiler grevde. Las Kellys’de dış kaynakla mücadelede organize olan hizmetçiler. Bask Ülkesinde, Inditex şirketlerinin grevleri [1] veya çok uzun grevleri olan konutların grevleri [ 2] Barselona’daki Sindiller gibi sendika ve derneklerinden göçmen işçilerin protestoları. Şehirlerin dışında, kırmızı meyve sektöründeki dokuz büyük Huelva şirketinin suya, maskelere veya eldivenlere erişim vermediğini veya güvenli bir mesafe tutmadığını kınayan Jornaleras de Huelva en Lucha gibi gıda toplayıcıları.

Ve böylece, çalışan kadınların yüzlerce mücadele ve örgütlenme süreçlerinin tüm eyaletini veya gezegeni boyayabilecek menekşe noktaları yerleştirebiliriz. Daha sonra salgın sonrası krizde olan bir dünyada bu süreçlerin temel nedenlerine dalmak söz konusudur. Özellikle İspanyol Devleti’nde hangi ortak ve yeni unsurları edindiklerini düşünmenin yanı sıra. Ve kapitalizm ve ataerkillik arasındaki cinsiyet ve sınıf ilişkisini güncelleyen yeni bakış açılarını düşünün; İşçi sınıfının tamamı ile birlikte kadınların çoğunluğu için azıl stratejilerinin yapılması önem taşıyan bir soru.

Pandemiden sonra: “bir kadının yüzü” ile daha fazla sömürü, tehlikelilik ve bakım krizi

Özellikle en kadınsı sektörlerde, işgücü çatışmasındaki artışın nedenlerini düşünmeye başlamak için, 2020’de pandeminin ortasında yazdığım bir makaleye döneceğim, “Ön cephedeki işçiler: koronavirüs zamanlarında ataerkillik ve kapitalizm” [3] pandemiden önce iş güvencesizliğiyle mücadele kadın işçilerin bayrağı olmuşsa, Koronavirüs zamanlarında, çoğunlukla kadınlar tarafından temsil edilen üç alanda tatmin edici bir şekilde serbest bırakılmıştı.

Birincisi, toplu işten çıkarmalardan ve ERT’lerden sonra “en iyi” davalarda, özellikle temel işçi hakları olmayan, iş ve hizmet sözleşmeleri olan veya doğrudan sözleşmesiz ve menfaatsiz en savunmasız sektörlere karşı yapılan acımasız saldırıdan sonra. Yüzde 95’i taşeron veya iş ve hizmet sözleşmeli olan otel garsonları Las Kellys örneği “düşük üretim” nedeniyle işsiz kaldı. Sadece yüzde 5’inin sabit bir sözleşmesi ve dış kaynaklı olmayan bir işgücü olduğu için büyük çoğunluğun işsizlik hakkı bile yoktu. 2019 yılında imzalanan 237.796 sözleşmeden bu yana, sadece %12’si süresiz, %88’i geçici olmak üzere tüm turizm sektörü ile birlikte zor bir etkiye maruz kalan otel sektörü de oldukça kadınsı bir diğer sektördür. Ekonominin tüm sektörlerininkine benzer bir oran.

İkincisi, bu sektörlerin sömürülmesinin artması ve temel işlerin ön cephesindeki işçilerin bulaşıcılığa muazzam bir şekilde maruz kalması. Bir konut çalışanı, “koronavirüs acil durumunun iş güvensizliği durumunun bin ile çoğaldığını” açıkladı. Pandemiden çok önce, on iki saatten fazla programlarla günler sonsuzdu, personel minimuma indirildi.” Taşma, enfeksiyonlara maruz kalma, aşırı çalışma, stres nedeniyle yorucu günler gibi durumları kınayan işçilerin birden fazla ifadesini bulabiliriz. Bu makalede, pandeminin ortasındaki işçilerden gelen şikayetlerin birkaç incelemesine atıfta bulunulmaktadır:

Üçüncüsü, bakım görevleri tüm çelişkileri ile gıcırdadı. Bir yandan, bakımın kadınlaştırılması ve hanelerden maaşlı işlere çevrilmesi, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerde on yıllardır süren kesintilerin öncülü ile üstel bir krizde de serbest bırakıldı. Bunlar arasında, konut sahiplerinin ve keskin bir şekilde güvencesiz işçilerin ceplerini dolduran bir hizmetin özelleştirilmesinden sonra yaşlıların kendilerini buldukları kırılganlık durumunda gıcırdayan bağımlılık alanlarındaki bütçelerde [4]

Öte yandan, hapsedilmesi sonucu işsiz kalan çoğunluğu göçmen olan ev işçilerinin durumu daha da kanıtlandı. İstatistiklerde görünmeyen yaklaşık 200.000 veya daha fazlası, yeraltı ekonomisinde çalışıyor, gerici Uzaylılar Yasası’na göre birçok “kağıtsız”, bu yüzden hiçbir olağanüstü sübvansiyona erişemiyorlar, ne fayda ne de yardım. Pan y Rosas’tan Paraguaylı bir göçmen olan Vilma, “Mahkumlar, her zaman hapsedilmiş gibi hissetmemize rağmen, bu kriz bizi yok etti” dedi.

Buna ek olarak, evden çalışma, evlerinde izole edilmiş çocukları olan kilitlenmelerle çalışan aileler için hayatı çekilmez hale getirdi. Yorucu günler altında, birçok işçi tarihi “çifte yükü” aynı alan ve zamanda birleştirmek zorunda kaldı. Bu, 0’dan 3 yıla kadar ücretsiz ve evrensel erken çocukluk eğitiminin eksikliği olan yapısal bir bakım sorununu kanıtlasa da kanıtlasa. Ve her şeyden önce, bu kapitalist ve ataerkil sistem altında, tüm bu görevlerin emek gücünün yeniden üretilmesi için gerekli olduğunu ve sermaye üretiminin temel bir desteği olduğunu ortaya koydu. “Ataerkillik ve Kapitalizm, Sınıf Feminizmi ve Çeşitliliği” kitabının bir bölümünde [5] üreme-üretim alanlarını ayrı sistemler olarak analiz etmeye çalışan teorilerin, ev içi çalışma ve emek sömürüsü arasında giderek daha doğrudan bağlantıların varlığını nasıl gözden kaçırdığını açıklıyoruz.

Kısacası, bu krizin açıkça kanıtladığı şey, yarısı kadın olan işçi sınıfının toplumun üretimi ve yeniden üretimi için tüm stratejik pozisyonları kapladığıdır.

Grevler, örgütlenme ve mücadeleler boyalı menekşe: tüm işçi sınıfı için yeni güçler

Üç faktör, toplu işten çıkarmalar, artan güvencesizlik ve sömürü, bakım krizi, koronavirüs sırasında muazzam bir şekilde serbest bırakıldıysa, emek reformları, ardışık endüstriyel geri dönüşler ve en değersiz işler üzerinde güçlü bir etkiye sahip tehlikeli bir emek modelinin yeniden yapılandırılması ile on yıllardır süren neoliberalizmin derin izleri üzerinde olmuştur. Tesadüfen değil, onlar en kadınsı olanlardır. Yarı zamanlı işler arasında, İspanya Devleti’nde 4’te 3’ü kadınlar tarafından işgal ediliyorsa, tehlikelilik ve işsizliğin “kadın yüzü” olması tesadüf değildir.

Sağlık personelinin %74’ünü, hemşirelerin %84,2’sini, eczane personelinin %71’ini ve hemşirelik tesislerinde %90’ını kadınlar temsil ediyor. Diğer sosyolojik araştırmalar, temizlik personelinin % 93’ünün – ofisler, oteller, evler – kadın olduğunu göstermektedir; ve süpermarket kasiyerlerinin % 84’ü. Ancak kapitalist ve ataerkil sistem, cinsel işbölümlerini kullanarak tarihsel olarak onları küçümsedi.

Aynı yazıda “Ön cephe çalışanları…” Salgın sonrası yıkıcı olacak bir durum karşısında ‘sonrası’ ile mücadeleye hazırlanmanın ve stratejik bakış açılarımızı güncellemenin zamanı geldi dedi. Ve böylece, ‘temel’ olarak değerlendirilmeden önce kendilerini çalışma ve yaşam koşullarının dönüşüm konularını yönlendiren olarak tanıyan işçi sınıfının, burada ve dünyada büyük tarlaları tarafından hissedilmeye başlar.

Cádiz’de metalin büyük mücadeleye kadar geçen bu aylarda gördüğümüz gibi, bu yeni grev ve mücadele dalgasının bazı özelliklerini özetleyen kadın emek dünyasının süreçleri bize üç önemli özellik sunuyor.

Birincisi, grev ve mücadele imajının “boyalı menekşe” ile mücadele etmesi, sadece kadınlar tarafından yönetilmelerini ifade etmekle kalmaz, aynı derecede önemli bir konudur. Ayrıca, işgücü taleplerinin kadınların hissettiği, yaşadığı ve çektiği en derin sorunlarla ilgili özel talepler içerdiğini vurgulamayı amaçlamaktadır: ücret farkı, güvencesizliğin özellikleri, “çift çalışma günü”, ayrımcılık ve taciz. Önceki yıllarda düşünülemez bir şey. Açıkçası, feminist hareketin dünya çapında ve özellikle İspanyol Devleti’nde ortaya çıkması, kadın işçileri enerjilerini yenilemeye teşvik ederek harekete yönelik kendi taleplerini artırdı. Las Kellys’in 8M’nin kitlesel gösterilerinin başındaki göçmenlik yasalarına karşı olan ev işçileri veya göçmen grupları imajı, birçok işyerinin kadın ve feministlerin grevlerindeki aktif rolüne ek olarak bunu ifade ediyor.

Bask Ülkesinde guggenheim [6], konutların işçileri veya Bizkaia’nın konserve balıkları gibi çok sayıda işçi grubunun grev günleri [7]- çoğunlukla çalışma koşullarına karşı mücadeleye odaklandı, taleplerini ücret boşluğuna karşı ücret artışı sorusunu bütünleştiriyor. Özellikle anlaşmaların müzakeresi durumlarında, çatışmaların başladığı yerlerde. Konuşmalarında ve taleplerinde, en güvencesiz, yarı zamanlı ve değersizleştirilmiş işlerin kadınlar tarafından temsil edildiğine dair feragat de çok bütünleşmiştir.

İkincisi, ‘toplumsal cinsiyet sekreterliklerini’ bünyesine katmış olmalarına rağmen çoğunluğu erkek olan bürokratik sendikal örgütlerin terk edilmesi, sınıfın en çok sömürülen sektörlerini bir kenara bırakmaya devam ediyor: en temel işçi haklarının pratikte olmadığı çok hizmetli şirketlerde taşeron ve dış kaynaklı kadınlar ve gençler. Kadın işçilerin örgütlendiğinde, bu sendikaların işverenlerin tarafına yer aldığı sayısız durum vardır; Las Kellys veya Hospitality durumunda, okul kantinlerinin boş zaman çalışanlarında veya SAD işçilerinde anlaşmaların müzakeresinde olduğu gibi. Bununla karşı karşıya kalınca yeni sendika ve kolektif örgütler doğuyor. Aynı zamanda, alternatif ve sol sendikalar güçlendirilirken, bu sendikalar çoğunlukla 8M’ye grev çağrısı yaparken, CCOO 2 saatlik grev çağrısında bulundu. Ya da Euskadi, Catalunya veya Endülüs gibi bölgesel sendikalar. Ancak açık olan şey, tüm sendikalarda, kadınların, çatışmalarda, kendi sendika sözcülerinin ve delegelerinin daha fazla işçi varlığıyla belirli bir yenilenmesi olduğudur.

Üçüncüsü, sendika ile siyasi arasındaki köprünün giderek daraldığı ve birçok işçinin, tehlikeli durumlarının siyasi sorumlusu olan taleplerinde kararlı bir şekilde açığa çıktı. “Kurumsal feminizmi sorgulayan bir işçi kuşağı” gibi birçok makalede [8] Bu durumu analiz ettim, tehlikeliliğin kökenini açıkladım: hükümetler, merkezi ve özerk, Sağ partilerin ve “değişim” belediye meclisleri- bakanlıklar ve bakanlar on yıllardır, eğitimdeki zararlı emek reformlarının ve kesintilerinin işçi sınıfına düşeceğine ve sonuçlarının hala doğuracağına dair siyasi karar aldılar. tehlikeli, son derece kadınsı sektörler için daha kötü. Pratikte yukarıda belirtilen mücadeledeki tüm gruplar, kurumlar ve işverenler arasındaki bu evliliği ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, SAD [9] veya Guggenheim müzesinin temizlikçileri gibi temel kamu hizmetlerinin dış kaynakla mücadelesine karşı mücadele, özel şirketlerle sözleşme yapan ve büyük görüşmeler yapanın Belediye Meclisleri olduğunu açıkça ifade etmektedir. Ya da eğitimdeki en güvencesiz işçiler, -gözlemciler, ders dışı veya atölyeler- onları eğitim personelinin bir parçası olarak kabul etmeli ve doğrudan işe almalıdır, okullardaki personelin yüzde 50’sini temsil etmeleridir [10]

Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Üzerine: Ataerkillik ve Kapitalizmle Mücadelede Yeni Bakış Açıları

Kapitalist sistem, tarihsel dönüşümlerinden sonra, gördüğümüz gibi, aşırı iş güvensizliğinin eşlik ettiği bir kadın ücret sınıfını bünyesine katmıştır. Bu da emekçi kadınları işçi sınıfının en ezilen ve sömürülen kesimlerine dönüştürüyor.

Bu nedenle, işçilerin önemli mücadele ve örgütlenme deneyimlerine değer vermek, güvencesizlik ve sömürünün ön saflarında yer almayı bırakıp sınıf mücadelesinin öncüsüne geçtiklerine bahse giren militan bir görevdir.

Sendikal örgütlerin bu yenilenme başlangıcı, her çatışma ve örgütlenme süreçlerinde kadınların yeni yüzlerini göstermeye başlarsa, sendikaları aşağıdan yukarıya doğru devrim yaparak geri kazanmalarına veya yeni demokratik sendikal örgütler oluşturmalarına yardımcı olanın işçiler olduğu hipotezine de bahse devam edeceğiz. kapitalistlerin planlarını yenmek için gerçek etkili araçlar görevi görmek. Ve bu şekilde, bürokratik sendikal liderlikler tarafından el ve ayak bağlı işçi sınıfının birden fazla kategoriye bölünmüş saflarının bölünmesini kırmak.

Koronavirüsten ölümlerin 799 bin 500’den fazla vakaya ulaştığı ABD’de, New York Mount Sinai Hastanesi’ndeki hemşireler, sağlık ve temizlik personeliyle birlikte, salgının ortasında Covid-19’un ön cephe çalışanları grubunu oluşturmuş ve güvenlik önlemleri ve tüm sağlık sisteminin veya imalat sanayinin kamulaştırılması gibi diğerlerini talep eden ilk protestoları düzenlemişti. gerekli tüm koruyucu ve sıhhi ekipmanların üretimi için işçilerin kontrolü altında dönüştürülmesi için.

Yani, salgının bıraktığı yıkıcı sonuçlardan sonra, çalışan kadınların en temel taleplerinden, sömürülen tüm sektörler için bir çıkış yolu: işçi hakları, yoksulluk, işsizlik, kamu borcu vb.

Atıf yaptığım makalede, pandemi sırasında kadın işçilerin, 2008’den daha kötü olacak bu krizin işçi sınıfı tarafından tekrar ödenmemesi için hazırlanmaya başlama gereğini zaten gördüklerini savundum. Ve bu nedenle, işçi sınıfının rahatsızlığı ve öfkesi bu krizin darbelerinden sonra derinleşir. Zaten örgüte, mücadeleye ve enerjiye dönüştürülen bir şey, tıpkı son grev dalgasında yaşadığımız gibi, kendi yöntemleriyle grev yapmak ve sermayenin çıkarlarına dokunmak için.

Çünkü en temel işçilik haklarındaki tüm aksaklıkların en çok sömürülen ve ezilenler için bir getirisi olmayacaktır, ancak tarım gibi üretimin temel ve stratejik işçilerinin tüm kesimlerinin demir birliği içinde işçi ve halk hegemonyası yaratmak için ittifaklar işçi sınıfının bütünüyle örülmüştür, lojistik, gıda fabrikaları, süpermarketler, marketlere gıda alan kamyon şoförleri, tüm sağlık sistemi.

Bu durum, emekçi halkın yaşamını (ve ölümünü) kendi çıkarları lehine yönetirken, ilerici söylemlerle aldatanlar da dahil olmak üzere kapitalist partilerinkine alternatif, acil durum ve mücadele programına karşı çıkan, emekçiler ve ezilen ve sömürülenlerin bütünüyle birlikte devrimci örgütler oluşturmak için bizi daha iyi koşullarda hazırlamaya hazırlar.

Kaynak: Izquierda Diario

Menekşe boyalı grevler işçi sınıfının güçlerini yeniliyor

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Devrimci Demokrasi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin