1. Haberler
  2. BİLDİRİLER
  3. MKP Dava Tutsakları: Partimizin İleriye Doğru Attığı Adımı Coşkuyla Selamlıyoruz! 

MKP Dava Tutsakları: Partimizin İleriye Doğru Attığı Adımı Coşkuyla Selamlıyoruz! 

featured
service

Haber Merkezi: Maoist Komünist Partisi dava tutsakları yaptıkları açıklama ile partilerinin yapmış olduğu 3.Kongre’sini selamladıklarını duyurdu.

MKP dava tutsaklarının yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Partimizin İleriye Doğru Attığı Adımı Coşkuyla Selamlıyoruz!

Zorlu ve sancılı bir süreçten sonra partimiz Maoist Komünist Partisi 3. Kongre’sini gerçekleştirdiğini açıklamıştır.

Sosyalist devrim ve oradan komünizme yürüme hedefiyle sürdürülen sınıf mücadelesin de her toparlanma, her başarılı örgütlenme, teori ve pratik birliği esası üzerinde ilan edilmiş her devrimci program kuşkusuz devrimci kitleleri etkileyen ileriye doğru atılmış bir adımdır. Önderliği altında mücadele yürütmekten onur duyduğumuz partimizin ileriye doğru attığı bu adımı coşkuyla karşıladık.

Revizyonist dönüşümün hileli ve anti-demokratik metotlarla egemen kılınıp Maoist Komünist Partisi’nde 2014 yılında ayrılığa yol açan süreçle adeta varlık-yokluk derecesinde tasfiyecilik yıkımı altında büyük zorluklar göğüslenerek Marksist, Leninist, Maoist ideolojiden sapan akıma karşı duran Maoist Komünistler nihayet programsal değişiklikler içeren 3. Kongre ile komünist çizgide yeniden örgütlenme görevini başararak ileriye doğru devrimci bir adım attılar.

İşçi sınıfı olmanın niteliğini ifade eden ve bu yönüyle çeşitli biçimlerdeki muhalefetten ayrılan önderimiz İbrahim Kaypakkaya’nın görüşleriyle şekillenen komünist çizginin uygulayıcısı ve taşıyıcısı olan partimizin tarihi misyonuna uygun olarak her türden kafa karışıklığı ve yalpalamalara devrim uğruna sınıf mücadelesinde ısrar hattıyla yanıt olması tarihi önemdedir. Önemlidir çünkü reformculuğun işçi sınıfı hareketini takatten düşürdüğü, Marksist cila çekilerek burjuva ideolojisinin çeşitli formlarla pompalandığı, tasfiyecilik bayrağının dalgalandırıldığı politik koşullarda partimiz Marksizm, Leninizm, Maoizm evrensel ideolojisi ışığında proletaryanın kurtuluş davasına sadık biçimde teorik, siyasi ve politik çizgisini sağa-sola çekilemeyecek netlik ve açıklıkta deklare etmiştir. Önemlidir çünkü işçi sınıfının tarihsel niteliği ve görevi, komünist partisinin önderlik rolü, proletarya diktatörlüğü yönelimiyle sınıf mücadelesi yürütülmesi gibi komünizm ilkelerinin ve Marksizm temelini oluşturan kategori ve düşünce dizilerinin inkar edilip yadsındığı şartlarda diyalektik ve tarihi materyalizmin Türkiye ve Kuzey Kürdistan toplumsal koşullarına uygulanacağı devrim programıyla partimiz kendisini örgütlediğini açıklamıştır. Yeniden bir kuruluşa denk düşen bu zorlu sürecin aşılması büyük bir bağlılıkla proleter devrimci çizginin neferleri Maoist Komünist Partisi dava tutsakları tarafından coşkuyla karşılanmıştır. Parti sentezini yadsıyan anti tezle çıkan revizyonist dönüşüm komünistlerin parti sentezini yeniden olumlamasıyla yanıtlanmıştır. Bu iki farklı yöne akan burjuva düşünce ile proleter düşüncenin çatışmasının sonucudur. 

Maoist komünist tutsaklar geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de partimizin diyalektik materyalist bilimsel çizgisini uygulamayı esas alacak; proletarya partisinin eylem ve irade birliğinin güçlendirilmesi için üstlerine düşen her ne olursa yapmaya devam edeceklerdir. 

Partimiz işçi sınıfının devrimci amacının savunucusudur. Teorik, siyasi ve politik çizgi belirlendiğine göre söz sırası pratiktedir. Benimsenen teorinin uygulanması, geliştirilmesi esastır. Bu anlamıyla revizyonist dönüşümün tasfiyeci etkileriyle kenara çekilmiş olanlar da dahil bilincende Kaypakkaya çizgisinin gelişmesine dair inancı koruyan eski-yeni, genç-yaşı ilerlemiş tüm yoldaşları parti çizgisinde birleşmeye çağırıyoruz. Mücadele sürüyor, ayrılıklar geçici birleşmek ise sürekli ve zorunludur. Demokratik merkeziyetçilik ilkesi temelinde birlik-eleştiri-daha yüksek bir birlik yaratılması anlayışıyla birleşmek, gelişmek ve geliştirmek ilkesel tutum olmalı.

Türk, Kürt  uluslarından ve diğer çeşitli azınlık milliyetlerden işçi sınıfımızın ve emekçi halklarımızın emperyalizm, işbirlikçi-komprador kapitalist sistem ve faşist devlet iktidarından kurtulması ancak sosyalizm ile mümkündür. Devrim bir tasarım değil sosyal bir zorunluluktur ve her türden gerici sınıfların engellemelerine rağmen gelişecektir. Proletarya devrimine önderlik misyonuyla tarih sahnesine çıkan (24 Nisan 1972) ve konumlanan partimizin değişen toplumsal ve iktisadi şartların somut tahliliyle geçmişi bugüne ve geleceğe bağlayarak sosyalizm ve oradan komünizme varılacak mücadelenin yürütülmesinde kararlılığını ortaya koyması ölümsüzlerimizin can bedeliyle taşınan partimizin tarihi çıkışının temsil edilmesidir. 

Bu bakış açısıyla biz tüm Maoist Komünist Partisi dava tutsakları olarak teorik ve pratik kaynağından beslendiğimiz partimizin kazandırdığı sınıf bilinci kararlılığı ve yüksek coşkusuyla Maoist Komünist Partisi’ni selamlıyoruz. Proletarya partisinin çizgisiyle birleş, geliş, geliştir.

Yaşasın Marksizm, Leninizm, Maoizm İdeolojisi! Selam olsun Maoist Komünist Partisi 3. Kongre’sine! 

Maoist Komünist Partisi dava tutsakları”

MKP Dava Tutsakları: Partimizin İleriye Doğru Attığı Adımı Coşkuyla Selamlıyoruz! 

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Devrimci Demokrasi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin