BAŞKAN GONZALO’NUN TARİHTE YERİ

featured
service
"Bir insandan kafasındakiler hariç her şeyi alabilirsin. Öldürülse bile bu kaldırılamaz. Onu öldürseler bile, diğerlerinde kalacak.” - Başkan Gonzalo

"[Sizce başka Başkan Gonzalolar olacak mı?] Bence çok ve daha iyileri olacak." - Başkan Gonzalo
Bugün, 11 Eylül 2021'de, uluslararası komünist hareketin, Peru Komünist Partisi'nin ve Peru devriminin lideri Başkan Gonzalo, proleter dünya devrimi mücadelesinde ölümsüzleşti. 12 Eylül 1992'de tutuklanmasından bu yana Callao Deniz Üssü'nde son 29 yıldır tecrit ve işkence gördüğü için ve Peru Devleti ve emperyalizmin hastalığını tedavi etmemesi nedeniyle cilt kanseri yüzünden bir hastaneye nakledilmişti. Sadece birkaç günlük tedaviden sonra, Ağustos ayının başlarında, daha bir iyileşme belirtisi göstermeden veya halka herhangi bir açıklama yapılmadan hücresine geri gönderildi. Sonra, bugün sabah 5:30'da hücresinde ölü bulundu. Başkan Gonzalo, tüm dünyadaki revizyonistlerin ve oportünistlerin coşkulu desteğiyle, Peru gericileri, ABD emperyalizmi ve diğer emperyalistler tarafından katledildi.

Başkan Gonzalo, proleter dünya devrimi mücadelesinde düştü. O bir devrim şehidi, komünizm şehidi. Kurşunlarla değil, kanserle öldürülmüş olabilir; savaş alanında değil, zindanda düşmüş olabilir; halk savaşında şehit olmamış olabilir, ancak tutuklanmasından 29 yıl sonra - Başkan Gonzalo katledildi, yine de halk savaşının bir şehidi. Neredeyse otuz yıl boyunca zihinsel ve fiziksel işkence ve bir savaş esiri olarak haklarını ve hayati tıbbi tedavisi verilmeyerek öldürüldü. Devrimci bir savaşın önderi olma rolünden dolayı öldürüldü. Bu nedenle Başkan Gonzalo'nun komünizm uğruna mücadeleye giren proleter dünya devriminin bir şehidi olduğunu söylüyoruz.
1. PERU'DAKİ HALK SAVAŞI, BAŞKAN MAO İLE KOMÜNİZMİN ÖLMEDİĞİNİ KANITLADI
Proleter dünya devrimi, yolunda birçok büküntü olan uzun bir süreçten geçti. 1871 Paris Komünü aynı zamanda işçi sınıfı için hem büyük bir zafer hem de büyük bir yenilgiydi - 30.000'den fazla proleter hayatlarını verdi, ancak devlet iktidarını kendi ellerine alarak ilk kez Marks'ın proletarya diktatörlüğü tezini kanıtladılar.
1905'te Rus devrimi patlak verdi - ama gericiler (eski burjuva-feodal, çarlık devleti) tarafından ezildi. Devrimin yenildiği düşünülüyordu - Lenin bile devrimi asla görmeyeceğini belirtti, bu yüzden 1917 gelene dek ve Ekim devriminin olgunlaştığı açık olana kadar dikkatini İsviçre devrimine odakladı.
2. Dünya Savaşı, dünyanın yeniden paylaşımı için emperyalist bir savaştı - ama aynı zamanda, emperyalizmin işçi ve köylüler devletine, Sovyetler Birliği'ne karşı savaşıydı. Milyonlarca insan, dünyadaki ilk Sosyalist Devleti savunmak için canını verdi ve bunun sonucunda, Dünya yüzeyinin 1/6'sını ve toplam nüfusunun 1/3'ünü kapsayan tam bir sosyalist kamp ortaya çıktı - büyük bir Zafer.
Revizyonizm, Sovyetler Birliği'nde ve bir dizi Avrupa ve Asya ülkesinde proletarya diktatörlüğünü yıktı. Ancak Çin'deki, Arnavutluk'taki ve diğer ülkelerdeki yoldaşlar, revizyonizme karşı savaşarak dimdik durdular. Başkan Mao Zedung bu mücadelede onlara önderlik etti. Ancak 9 Eylül 1976'da ölümsüzleşti. Bir ay sonra, 6 Ekim 1976'da, Hua Guo-feng'i bir figür olarak kullanarak Teng Şiaoping öncülüğünde sosyalizmi yok eden bir karşı-devrimci darbe gerçekleştirildi. Çiang Çing hapsedildi ve daha sonra katledildi. Başkan Mao, aynı yıl, eski köle sistemine karşı feodal bir devrimci olan Çin'in ilk imparatorunun hadım Çao Kao tarafından nasıl öldürüldüğünü hatırlatarak onu uyarmıştı:
"Son zamanlarda rahatsız edici bir önseziye kapılmadan edemiyorum. Genelde iyimserim ama bu sefer karamsarlık nöbetleri geçirmemek mümkün değil. Son zamanlarda ne uyuyabiliyorum ne de yemek yiyebiliyorum, ulusun ve partinin önünde gördüğüm yol beni hasta ediyor. […] Ben öldüğümde, kendi Hu-hai, Çao Kao ve Li Si'mizin, gücü ele geçirmek ve siyasi mirasımı kurcalamak için partimizde ortaya çıkacağını tahmin ediyorum. Bu Çao Kao'nun Teng Şiaping'den başkası olmadığına inanıyorum, çünkü partimizde sadece o Çao Kao'nun hilesine ve yeteneklerine sahip. Hua Guo-feng'in Huhai olduğunu ve Yeh Çien-ying'in Li Si olduğunu düşünüyorum - tıpkı Hu-hai ve Li Si'nin Çao Kao tarafından oynanıp kılıcının altında hayaletler haline gelmesi gibi, Hua Guo-feng ve Yeh Çien de öyle olacak -ying, Teng Şiaoping tarafından oynanır ve onun tarafından devrilir. Teng, Hua ve Yeh, mirası ayaklar altına almakta önceki enkarnasyonları gibi başarılı olacaklar mı, bilmiyorum.”
"Kandırıldın.
İki dünyaya ayrılıyoruz.
Her birimiz huzurunu bulmalıyız.
Bu birkaç kelime sana son sözüm olabilir ...
Bir insanın hayatının sınırları vardır.
Ama devrimin sınırları yoktur.
Son 10 yılın mücadelesinde devrimin zirvesine ulaşmaya çalıştım ama başaramadım.
Belki o zirveye ulaşabilirsin.
Başarısız olmak, dipsiz bir uçuruma düşmek olur. Vücudun parçalara ayrılır, kemiklerin kırılır...
Düşmanla hiçbir taviz iyi değildir.
Durum değişti ve bunun devrime karşı değiştiğine inanıyorum.
Gerillalara geri dönüş ...
... Yenan'a geri dönüş ..."
Bir kez daha halk savaşını yürütmek, bir kez daha sosyalizmi fethetmek gerekli hale geldi. Başkan Gonzalo daha sonra şöyle derdi:
“Bu sosyalizmin geçici olarak ortadan kalkmasının ve sınıf ideolojisine yönelik saldırıların çok fazla zarara yol açtığını açıkça belirtmek gerekir. Ama çok geçmeden kaybettiklerinin çok büyük olduğunu ve ateş ve kanla geri getirileceğini anladılar. Kaybedilen cennetti ve onu yeniden fethetmeliyiz. Cennete yeniden hücum etmeliyiz; o kadar karmaşık değil.”
Bu inançla Başkan Gonzalo, Peru'daki halk savaşını "cennete yeniden hücum etmek" için başlatmamız gerektiğini belirtti. Halk savaşının arifesinde, Nisan 1980'de, Peru Komünist Partisi'nin 1. Askeri Okulu'nda önderleri, kadroları ve militanları önünde bir konuşma yaptı:
“Dünya yeni bir aşamaya giriyor, dünya devriminin stratejik saldırısı. Bu aşkın bir öneme sahiptir. Başkan Mao'nun dediği gibi: "Fırtına yaklaşıyor ve rüzgar kulede kükrüyor." Böylece girdap yaklaşıyor, girdap başlıyor ve devrimin yenilmez alevi büyüyor, kendini kurşun ve çeliğe dönüştürüyor. Ve sönmez ateşleri boyunca savaşın gürültüsünden ışık çıkacak. Karanlıktan bir ışık çıkacak ve yeni bir dünya doğacaktır. Eski gericilerin düzeni çatırdıyor, eski teknesi sızdırıyor ve çaresizlik içinde batıyor. Ama yoldaşlar, kimse gericilerin nazikçe geri çekilmesini bekleyemez. Marks bizi uyardı: Boğulurken bile gericiler, batmamızı görmek için boğucu ve umutsuz darbeler indirebiliyorlardı. Gericilik, sırtlanın kan hayallerine sahiptir. Sarsıcı rüyalar kasvetli gecelerini sallar.
Dişlerine kadar silahlanıyorlar ama galip gelemiyorlar. Kaderleri tartılır ve ölçülür. Hesapları kapatma zamanı geldi. Emperyalist süper güçler, ABD, SSCB ve diğer güçler her şeyi terörle işgal etmeye, nüfuz etmeye, boğmaya ve yok etmeye çalışıyor. Ancak Başkan Mao'nun dediği gibi, saldırarak, saldırarak ve saldırı başlatarak kendilerini aşırı derecede genişletiyorlar ve halkın güçlü çekirdeğine giriyorlar. Halk ayaklanıyor, silahlanıyor ve isyan ediyor, emperyalizmin ve gericiliğin boynuna ipler takıyor. Halk onları boğazlarından yakalar, hayatlarını tehdit eder ve mecburiyetten boğar. Gericilerin eti yağdan arındırılacak, paramparça ve paçavralara dönüşecek, artıklar çamura batacak ve kalanlar yakılacak. Küller dünyanın rüzgarlarına atılacak, böylece geriye asla geri dönmemesi gerekenin uğursuz hatırlatıcısı kalacak. Yoldaşlar, bugün dünya budur. Olağanüstü bir çağda yaşamak bize düştü.
Böyle yazılmıştır, insanlığın hiçbir zaman böyle kahramanca bir kaderi olmamıştır. Bugünün insanlarına, nefes alan, mücadele eden, savaşan insanlara, herhangi bir kuşağa verilmiş en aydınlatıcı ve muhteşem görev olan gericiliği yeryüzünden süpürme görevi düşmüştür. Kendimizi şu durumda buluyoruz: Dünya devrimi stratejik bir saldırıya giriyor. Buna karşı hiçbir şey galip gelemez. Sayısız demir lejyon ortaya çıkıyor ve daha da fazlası ortaya çıkacak, tükenmez bir şekilde çoğalacak, gericileri çevreleyecek ve yok edecek. Halkın etini koparan kanlı pençelerini serbest bırakan gericilik, nifak tohumları ekmeye, içlerine bulaştırmaya, halkın kanıyla doyurmaya devam ediyor. Ama halkın kanı öfkeli kanatlar gibi yükseliyor ve yaralı et kendini güçlü bir intikam kırbacına dönüştürüyor.”
Bu sözlerle, Peru Komünist Partisi halk savaşı yoluna girdi - yıllar boyunca komünizmin ölmediğini, geri çekilmediğini, yaşayan, nefes alan, her zorluğun üstesinden gelebilir bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Gorbaçov, Teng Şiaoping, Enver Hoca - devrime ihanet eden tüm şahıslar unutulması gereken küçük tarihsel dipnotlardan başka bir şey değildi, halk ise gerçek kahramanlardı ve kollarını sıvadı.
“Bizim asıl katkımız, Maoizmi Marksizmin yeni, üçüncü ve daha yüksek aşaması olarak savunmak, kendimizi bu ideolojiyi dünya devriminin başına geçirmeye hizmet etmeye ve bunun bir parçası olarak Maoizmin geçerliliğini ve her şeyi kapsayan perspektifini göstermeye adamaktır. Ayrıca, kişinin kendi çabasına güvenerek, süper güçlerden veya herhangi bir emperyalist güçten bağımsızlığını koruyarak ayakta kalması durumunda devrim yapabileceğini ve dahası, bunu böyle yapmak gerektiğini göstermek. Ve tüm sınırlamalarımıza rağmen kendini hissettiren halk savaşının gücünü göstermek. Ve eğer mümkünse, bazılarının söylediği gibi, sorumluluk anlamına gelen umudu sağlamak - dünya devrimi için bir işaret fişeği olmak, diğer komünistlere hizmet edebilecek bir örnek olmak. Bu şekilde dünya devrimine hizmet ediyoruz.”
Başkan Gonzalo'nun proleter dünya devrimine en acil ve en önemli katkısı, o zamanlarda tüm dünyadaki komünistler için bir fener, bir meşale olarak hizmet etmiş olmasıdır. Peru'daki halk savaşının 1980'lerde ve 90'larda dünyanın tüm devrimci hareketi üzerindeki etkisi ölçülemeyecek kadar büyük. Bugün hala komünistlerin halklara ilham verebilmeleri için en önemli ilham kaynağı olarak hizmet etmeye devam ediyor.
2. PERU KOMÜNİST PARTİSİ MAOİZMİ TANIMLADI VE SENTEZLEDİ
Başkan Gonzalo'nun dünya devrimine ana katkısı, Maoizmi Marksizmin yeni, üçüncü ve daha yüksek aşaması olarak tanımlayıp sentezlemiş olmasıdır. Onun dediği gibi, “halk savaşı için yapılan çalışma, Maoizmi Marksizmin yeni, üçüncü ve daha yüksek bir aşaması olarak anlamamıza yardımcı oldu”. Bu şekilde, 1982'de Peru Komünist Partisi, proletaryanın ideolojisinin Marksizm-Leninizm-Maoizm olduğu sonucuna varabildi. Partinin kendisi açıkladı:
“Peru Komünist Partisi, yeniden kurulmasını sağlayan Başkan Gonzalo önderliğindeki fraksiyon aracılığıyla, 1966'da Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesini benimsedi; 1979'da “Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesini destekleyin, savunun ve uygulayın!” sloganı; 1981'de: “Maoizme Doğru!”; ve 1982'de Maoizmi, uluslararası proletaryanın ideolojisinin ayrılmaz bir parçası ve daha yüksek gelişimi olarak aldı: Marksizm-Leninizm-Maoizm. Halk savaşı ile Maoizmin ne anlama geldiğini daha derinden anladık ve Maoizmin dünya devriminin komutanı ve rehberi olması üzere, demir lejyonların altın ve her zaman parlayana doğru amansız, mücadeleci yürüyüşlerinde proletaryanın, ezilen ulusların ve dünya halklarının zaferinin garantisi olan her zaman kızıl ve solmayan bayrakla komünizm hedefine ilerlemeleri için “Marksizm-Leninizm-Maoizmi, esasen Maoizmi destekleyin, savunun ve uygulayın!” sloganını geliştirdik ve bunun empoze edilmesine hizmet etmek için amansızca çalışmaya dair ciddi taahhüdümüzü üstlendik.”
Başkan Gonzalo olmasaydı, Maoizm olmazdı, tanımlanamazdı, sentez olmazdı. Elbette, Maoizm Başkan Mao tarafından yaratıldı - Büyük Proleter Kültür Devrimi ile pratikte zaten mevcuttu. Ama teoride ne zaman var oldu? Sadece Başkan Gonzalo ile.
Kasım 2019'da, Filipinler Komünist Partisi'nin eski büyük lideri olarak sahip olduğu prestijiyle geçinen José Maria Sison, Başkan Gonzalo'ya 1992'de yakalanmasından önce ““Sol”-oportünist bir çizginin başı olma suçlamasıyla ve yakalandıktan sonra, Peru'daki halk savaşının gerçeklerini tamamen göz ardı ederek, sözde “Peru'daki halk savaşının gerilemesine” yol açan sağ-oportünist çizginin başı olma suçlamasıyla doğrudan saldırdığı bir röportaj verdi. Bu röportajda Sison şunları söylüyor:
“Mao Zedong Düşüncesi, Gonzalo'nun onu Maoizm olarak adlandırmasından çok önce evrensel bir önem kazanmıştır. Mao Zedong Düşüncesinin veya Maoizmin evrensel önemi, hiçbir şekilde, büyük Mao'nun tüm büyük başarılarını gerçekten özetlemeyen Gonzalo'ya bağlı değildir.
Gonzalo'ya tapanlar, onu Mao'dan sonra en büyük Maoist olarak değerlendirmek için Maoizm terimini kullanıyorlar. […] Maoizmi “sentezlemekten” sorumlu olduğu konusundaki gizem, halk savaşını sürdürmeye devam edenlere karşı bir balta olarak kullanılmamalıdır.”
Buradaki sorun, Sison'un, Gonzalo'nun Marksizme ana katkısı olan Maoizmin teorik tanımının ve sentezinin önemini görmemesidir. Alman revizyonistlerinin kendilerine “Kızıl Bayrak Komitesi” diyen çizgisini destekleyen Klassenstandpunkt dergisi de Gonzalo'nun Maoizmi sentezlemedeki rolünü reddetmek istiyor. Onu sadece tanımlamış gibi göstermek istiyorlar, şöyle demekteler:
“Başkan Mao'nun, Marksizmin tanımsal olarak daha da gelişmesine karşı sözde mücadelesinden daha önce bahsetmiştik. Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki bazı yoldaşların anlayışına rağmen Maoizm sentez değil, Başkan Gonzalo tarafından tanımlandı. 'Marksizm-Leninizm-Maoizm Üzerine' belgesinde, Maoizmin bileşenleri ve içeriği tanımlandı ve ne olduğu, bir 'yeni yaratım' olmadığı, gösterildi, ki bu bir sentezin ima edeceği şeydir.”
Ancak böyle bir ifade Başkan Gonzalo'nun analiz ve sentez arasındaki ilişki hakkında söylediklerini yalanlıyor. Bir sentez, bu revizyonistlerin iddia ettiği gibi “yeni bir yaratım” anlamına gelmez, daha ziyade söz konusu konunun bileşen kısımları ve içeriğinin araştırılmasıyla üretilen daha yüksek düzeyde bir anlayış anlamına gelir. Başkan Gonzalo açıkladı:
"Analiz ve senteze dikkat edin - bunlar bir çelişkinin iki yönüdür ve esas olan sentezdir. Analiz, daha iyi bir anlayış elde etmek için öğeleri parçalamamıza ve ayırmamıza izin verir, ancak bu yalnızca bir yönüdür. O, bilgi sürecinin tamamı değildir ve asla olamaz. Diğer yönünü - sentezi gerektirir. Bilginin özünü kavramamızı sağlayan sentezdir. Sentez yoksa bilgide niteliksel bir sıçrama yoktur. Sentez, nesnel yasaların formüle edilmesini sağlayan belirleyici yön, ana yöndür.“
Bu bir "tanımlama" ya da "ona Maoizm demek" meselesi değil -bu tür ifadeler Gonzalo'nun Marksizm için öneminin yadsınmasından başka bir şey değil- ama Mao'nun pratiğinin sistematik bir analizi ve sentezi meselesidir. "Marksizm-Leninizm-Maoizm Üzerine" belgesinin orta kısmında yapıldığı gibi, bu düşünce, tanımın kendisinin yalnızca kilit yönü olduğu bir senteze yol açar. Ve aynı belgedeki Maoizm tanımı, bu sentezin tamamını kavramanın anahtarıdır:
"Sonuç olarak, bu temel konularda görülen içerikler, görmek ve anlamak isteyenlere, bu nedenle, Marksizmin yeni, üçüncü ve daha yüksek bir aşamasına sahip olduğumuzu açıkça göstermektedir: Maoizm; ve bugün bir Marksist olmak, bir Marksist-Leninist-Maoist ve esasen Maoist olmayı gerektirir.
İçerikte anlatılanların hepsi bizi iki soruya yönlendiriyor:
Maoizmde temel olan nedir? Maoizmde siyasi güç esastır. Proletarya için siyasi güç, proletarya diktatörlüğü için güç, komünist parti tarafından yönetilen silahlı bir güce dayanan güç. Daha açık bir şekilde:
1) Demokratik devrimde proletaryanın önderliğinde siyasi iktidar;
2) Sosyalist ve kültürel devrimlerde proletarya diktatörlüğü için siyasi iktidar;
3) Komünist parti tarafından yönetilen silahlı bir güce dayanan, halk savaşı yoluyla fethedilen ve savunulan siyasi iktidar.
Ve Maoizm nedir? Maoizm, demokratik devrimin proleter liderliği, sosyalizmin inşasının geliştirilmesi ve proletarya diktatörlüğü altında devrimin proleter kültür devrimleri olarak sürdürülmesi için mücadelede Marksizm-Leninizmin yeni, üçüncü ve daha yüksek bir aşamaya yükseltilmesidir."
Yani açıkça, mesele Maoizmde neyin esas olduğunu tanımlamak, tarihsel bağlamını, teorik bileşenlerini, ideolojik içeriğini ve revizyonizme karşı mücadelede Maoizmin nasıl ortaya çıktığını tanımlamaktır.
Almanya'da yayılan sağ-oportünist çizgi, şimdi birkaç yıldır Başkan Gonzalo'nun ölümünü neşeyle beklemekteydi. “Sentez yok” dedikleri zaman, kendi “yeni sentezlerini”, “gonzaloizmlerini”, Marksizmin gerçek gelişimiyle hiçbir ilgisi olmayan “Marksizmin dördüncü aşamasını” hazırlıyorlar. Başkan Gonzalo, Marksizmin kaçınılmaz dördüncü aşaması için değerli temeller attı, ancak çalışmaları ve hayatı kısa kesildi ve dördüncü aşamaya varamadı. Düşüncesinin evrensel çıkarımları vardır ve daha fazla gelişmesi, Marksizmin dördüncü aşamasına yol açacaktır - ancak "gonzaloizm" yoktur ve bu komünizm düşmanları tarafından ne iddia edilirse edilsin veya iddia edilecek olursa olsun asla olmayacaktır. Komünizm istiyoruz. Komünizm bugün Gonzalo Düşüncesidir, ancak Maoizm aşaması içindedir. Aksini iddia etmek, yalnızca uğursuz revizyonist amaçlara hizmet edebilecek metafiziğe ve idealizme düşmek olur.
Başkan Gonzalo ayrıca, Sison gibi revizyonistler tarafından unutulan Maoizmin merkezi tezlerini yeniden doğruladı, örneğin:
“[…] Gonzalocuların, uzun süreli halk savaşının kapitalist ülkelerde yapılabileceğini iddia ederek ve on yıllarca hiçbir yerde kendi görüşlerini kanıtlamak için tek bir silahlı taktik saldırı yapmayarak kendilerini salt şarlatan olarak kanıtladıklarını daha önce belirtmiştim. Partinin askerileştirilmesi, Mao karşıtı bir kavramdır […]“
Bununla birlikte, Başkan Gonzalo'nun “Marksizm-Leninizm-Maoizm Üzerine”de belirttiği şey, Başkan Mao'nun daha önce söylediklerinin yalnızca bir yeniden teyididir. Gonzalo'nun yazısı şöyle:
“Halk savaşı, uluslararası proletaryanın askeri teorisidir; içinde ilk kez sistematik ve eksiksiz bir biçimde, proletaryanın yürüttüğü mücadelelerin, askeri eylemlerin ve savaşların teorik ve pratik deneyimi ve Çin'de halkların silahlı mücadelesinin ve özellikle aralıksız savaşların uzun süreli deneyimi özetlenir. Proletarya askeri teorisine Başkan Mao ile ulaşır; yine de, bu konuda çok fazla kafa karışıklığı ve yanlış anlama var. Ve çoğu, Çin'deki halk savaşının biçiminden kaynaklanıyor. Genellikle alaycı ve küçümseyici bir şekilde basitçe bir gerilla savaşı olarak kabul edilir; bu tek başına bir anlayış eksikliğini gösterir. Başkan Mao, gerilla savaşının stratejik bir özellik kazandığına dikkat çekti; ancak temel akışkanlığı nedeniyle, gerilla savaşının gelişimi, var olduğu şekliyle, hareketliliği, bir hareketler savaşı, mevziler savaşı nasıl geliştirdiği, stratejik saldırının büyük planlarını ve küçük, orta büyüklükteki ve milyonlarca nüfuslu büyük şehirleri, dışarıdan gelen saldırıyı içeriden isyanla birleştirdiği, nasıl ele geçirdiği, nasıl geliştirdiği anlaşılmaz. Sonuç olarak, Çin devriminin dört dönemi ve esas olarak Toprak Savaşı'ndan Halk Kurtuluş Savaşı'na kadar, her ikisi arasındaki Japon Karşıtı Direnme Savaşı göz önüne alındığında, Çin devriminin çeşitli yönlerini ve karmaşıklıklarını göstermektedir. Büyük bir nüfus ve kitlelerin muazzam bir seferberliği ve katılımı arasında 20 yıldan fazla bir süredir. O savaşta her türden örnekler vardır; ve esas olan olağanüstü bir şekilde incelenmiş ve ilkeleri, yasaları, stratejisi, taktikleri, kuralları vb. ustaca oluşturulmuştur. Bu nedenle, Başkan Mao, proletaryanın askeri teorisini, yani halk savaşını, işte bu muhteşem potada ve Marksizm-Leninizm tarafından kurulan şey üzerinde geliştirdi.
Daha sonra, bizzat Başkan Mao'nun atom bombalarının ve füzelerin varlığından haberdar olduğunu ve Çin'in zaten bunlara sahip olduğunu, yeni nükleer silahlar ve nükleer silah koşulları altında sürdürmek için halk savaşını sürdürdüğünü ve geliştirdiğini tamamen aklımızda tutmalıyız. Sentezde halk savaşı, proletaryanın ve halkın, nükleer savaşa karşı bile silahıdır.
Kilit ve belirleyici bir soru, halk savaşının evrensel geçerliliğinin anlaşılması ve farklı devrim türleri ve her devrimin kendine özgü koşulları dikkate alınarak sonraki uygulanmasıdır. Bu kilit meseleyi açıklığa kavuşturmak için, anti-faşist direnişi, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Avrupa gerilla hareketlerini ve şu anda Avrupa'da sürdürülen silahlı mücadeleleri göz önünde bulundurarak, Petrograd'dakine benzer başka bir ayaklanmanın tekrarlanmadığını düşünmek önemlidir. Son tahlilde, Ekim devrimi yalnızca bir ayaklanma değil, aynı zamanda birkaç yıl süren devrimci bir savaştı. Sonuç olarak, emperyalist ülkelerde devrim, ancak bugün yalnızca halk savaşı olarak kavranabilir.

Son olarak, bugün biz komünistler ve devrimciler, proletarya ve halk, her zamankinden daha fazla kendimizi şu sözlere atmalıyız: “Evet. Bizler, devrimci savaşın her şeye kadir olduğu teorisine bağlıyız. Bunun kötü bir şey olmadığını iddia ederiz; bu iyi bir şey. Marksisttir'; bu da halk savaşının yenilmezliğine bağlı kalmak demektir.”
Bunu Çin Komünist Partisi'nin halihazırda kurdukları ile karşılaştırın:
"Şiddetli devrim, proleter devrimin evrensel ilkesidir. Marksist-Leninist bir parti bu evrensel ilkeye bağlı kalmalı ve onu kendi ülkesinin somut pratiğine uygulamalıdır. Tarihsel deneyim, bir ülkenin proletarya ve ezilen halkları tarafından siyasi iktidarın ele geçirilmesinin ve devrimlerinde zaferin elde edilmesi, bir proleterya partisinin önderliğinde, o ülkenin özel koşullarına göre hareket edilerek, yavaş yavaş halkın silahlı kuvvetlerini inşa etmek ve geniş kitleleri harekete geçirmek temelinde ve emperyalistlere ve gericilere karşı defalarca mücadeleler vererek bir halk savaşı vermek anlamına gelir. Bu, Rus devrimi, Çin devrimi ve Arnavutluk, Vietnam, Kore ve diğer ülkelerin devrimleri için geçerlidir ve hiçbir istisna yoktur.”
Açıkçası, yapmamız gereken şey, Maoizmi neyin oluşturduğuna dair iki farklı görüş - Mao'nun kendisiyle çelişen Sison'un görüşü ve Mao'nun görüşlerine bağlı olan Gonzalo'nun görüşü. Başkan Gonzalo'nun tanımının ve sentezinin yeri doldurulamaz olduğu açıktır.
3. BAŞKAN GONZALO MARKSİZMİ BAŞKAN MAO ZEDUNG'UN ÜZERİNE DAHA DA GELİŞTİRDİ
Başkan Gonzalo'nun tarihteki yerini anlamak için sıradağ metaforunu kullanmalıyız. Bu anlamda, proleter dünya devrimi, her biri bir öncekinden daha yüksek olan bir dizi dağ oluşturur. Uluslararası proletarya her dağı aşarken, başında dağı aşma mücadelesinin ürettiği bir lider vardır (sınıf mücadelesi ve Sol, yani işçi sınıfı çizgisi ile Sağ arasındaki mücadele, işçi sınıfının içindeki kapitalist çizgi), ulaştıkları zirvelere bir bayrak dikilir. İlk zirve Paris Komünü'ydü, Marks'ın ulaştığı, bayrağı Marksizm'dir. İkinci zirve Rus devrimiydi, Lenin tarafından ulaşıldı, bayrağı Leninizmdir. Üçüncü zirve Çin devrimi ve Mao'nun ulaştığı kültür devrimiydi, bayrağı Maoizmdir. Ama sentezin rolü nedir? Bize hangi yollardan geçeceğimizi öğreten bir haritanınkidir. Ve bir kişi önceki bir yol gösterici tarafından alınan yolun haritasını çıkardığında, aynı yol boyunca yeni şeyler keşfetmeye mahkumdur. Marksizmde de öyle.
Başkan Gonzalo, Başkan Mao'nun ulaştığı zirveyi gördü. Başkalarının ona ulaşması için haritayı çizdi ve bunu yaparken yeni kısayollar ve arazide değişiklikler keşfetti. Zirvesine ulaşamasa da bir sonraki dağı (Peru devrimi) tırmanmaya başladı. Ama bize verdiği şey bir harita — Maoizm —, eklemelerle birlikte - Gonzalo Düşüncesi.
Gonzalo Düşüncesi, Marksizm-Leninizm-Maoizmin Peru'nun koşullarına yaratıcı bir şekilde uygulanmasıdır. Ama aynı zamanda evrensel olarak geçerli yönler içerir - ve bunlar aslında onun düşüncesinin ana bölümünü oluşturur.
Gonzalo, komünist partileri askerileştirme ihtiyacını keşfetti - her koşulda halk savaşını sürdürmek için onları ne gerekiyorsa geliştirmek.
Partiyi, halk ordusunu ve birleşik cepheyi eş merkezli olarak nasıl inşa edeceğini keşfetti - partiyi eksen olarak alarak ve birleşik cepheyi halk ordusu aracılığıyla inşa ederek, her birini daha yüksek ve daha düşük bilinç ve örgütlenme seviyelerine karşılık gelen bir dizi katman halinde inşa etti.
Bürokratik Komprador Kapitalizm - emperyalizmin üçüncü dünya ülkelerinde modası geçmiş ekonomik temelde geliştirdiği kapitalizm hakkındaki anlayışımızı derinleştirdi.
Bize şehirde halk savaşını nasıl yürüteceğimizi öğretti, Marksist önderlik teorisini geliştirdi ve daha fazlası.
Bütün bunlar, yenilgi tehlikesi altındaki hiçbir devrimin görmezden gelemeyeceği ölümsüz katkılardır. Bu şekilde, Başkan Gonzalo yalnızca Maoizmi tanımlayıp sentezlemekle kalmadı, aynı zamanda bize günümüz dünya devriminin yol gösterici düşüncesini de verdi - Gonzalo Düşüncesi, 1920'lerden 50'lere kadar Stalin Düşüncesinin oynadığı role benzer bir rol oynuyor, yada Engels'in 1880'lerde ve 90'larda oynadığı rol.
Gonzalo Düşüncesi başka ülkelerin koşullarına mekanik olarak uygulanamaz. Peru koşullarına özgü yönleri içerir. Ancak yukarıda bahsedilen katkılar ve daha pek çoğu Gonzalo Düşüncesinin bir parçasıdır ve bunları uygulamak basitçe Gonzalo Düşüncesini uygulamak demektir. Bu nedenle, bugün işçi sınıfının ideolojisi, Marksizm-Leninizm-Maoizm-Gonzalo Düşüncesidir, esas olarak Gonzalo Düşüncesi – ya da basitçe söylemek gerekirse: Komünizm. Niye ya? Başkan Gonzalo'nun kendisinin dediği gibi tek ve ayrılmaz bir birlik olduğu için:
"Bizim için Marksizm bir gelişme sürecidir ve bu büyük süreç bize yeni, üçüncü ve daha yüksek bir aşama kazandırmıştır. […]
Bugün, yarın ve içinde yaşadığımız bu fırtınalı yıllarda, proleter ideolojinin sahip olduğu muazzam ve baskın önemi görebiliriz. Birincisi, iyi bilinen bir şeyi vurguluyor olsam da, tarihteki son dersin teori ve pratiğidir. Proletaryanın ideolojisi, uluslararası proletaryanın mücadelesinin ürünüdür. Aynı zamanda, proletaryanın önünde devam eden sınıf mücadelesinin tüm tarihsel sürecinin, özellikle köylülüğün mücadelesinin, yürüttükleri büyük kahramanca mücadelelerin incelenmesini ve anlaşılmasını da kapsar - bilimin en üst düzeyde inceleme ve anlayışı temsil eder. Özetle, proletaryanın ideolojisi, Marks'ın büyük eseri, Dünya'da şimdiye kadar görülmüş veya görülebilecek en yüksek dünya görüşüdür. İnsanlığa, başta sınıfımıza ve halka ilk kez dünyayı dönüştürmek için teorik ve pratik bir araç sağlayan, dünya görüşü, bilimsel ideolojidir. Ve tahmin ettiği her şeyin nasıl gerçekleştiğini gördük. Marksizm gelişiyor, Marksizm-Leninizm ve bugün Marksizm-Leninizm-Maoizm haline geldi. Ve bu ideolojinin dünyayı dönüştürmeye, devrim yapmaya ve bizi kaçınılmaz komünizm hedefine götürmeye muktedir tek şey olduğunu görüyoruz. Bu çok büyük bir öneme sahiptir.
Bir şeyi vurgulamak istiyorum: bu ideolojidir, ancak bilimseldir. Bununla birlikte, proletaryanın ideolojisini basit bir yönteme indirgemek isteyen burjuvazinin tutumundan hiçbir taviz veremeyeceğimizi çok iyi anlamalıyız. Bunu yapmak, onu küçük düşürmek ve inkar etmektir. Lütfen ısrarımı mazur görün ama Başkan Mao'nun dediği gibi, 'Bir kere değil yüz kere söylemek yeterli, birkaçına değil, çoğuna söylemek yeterli'. Kendime dayanarak söylüyorum ki, proletaryanın ideolojisi, Marksizm-Leninizm-Maoizm ve bugün esas olarak Maoizm, tek güçlü ideolojidir çünkü doğrudur ve tarihsel gerçekler bunu göstermektedir. Daha önce söylenenlerin dışında, en göze çarpanlarına işaret etmek gerekirse, Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Başkan Mao Zedung gibi olağanüstü tarihi şahsiyetlerin olağanüstü çalışmalarının ürünüdür. Ama bunların arasında üçüne özel önem veriyoruz: Marks, Lenin ve Başkan Mao Zedung, bir kez daha Marksizm-Leninizm-Maoizmde ve esas olarak Maoizmde somutlaşan üç bayrak olarak. Ve bugünkü görevimiz tam olarak nedir? İdeolojimizin bayrağını yükseltmek, onu savunmak, uygulamak ve dünya devrimine öncülük etmesi ve rehberlik etmesi için enerjik bir şekilde mücadele etmektir. Proletarya ideolojisi olmadan devrim olmaz. Proletarya ideolojisi olmadan sınıfımız ve halk için umut yoktur. Proletarya ideolojisi olmadan komünizm olmaz.”
4. BAŞKAN GONZALO'NUN SON TALİMATI, HER ÜLKEDE KOMÜNİST PARTİLERİ YENİDEN KURMAK

Başkan Gonzalo'nun dünya devrimine yaptığı en önemli katkı, Eylül 1992 - 29 yıl önce bu ay tutuklanmasının ardından uluslararası komünist harekete verdiği son direktiftir. Peru ordusu tarafından korunan ve gericiler onu mümkün olduğunca küçük düşürmeye çalıştığı için uluslararası basının önünde bir kafeste tutulan tarihi konuşmasında şunları söyledi:
“Sonunda, şimdi şunu dinleyin. Dünyada gördüğümüz gibi, Maoizm, yeni dünya proleter devrimi dalgasına öncülük etmek için durdurulamaz bir şekilde ilerliyor. İyi dinleyin ve anlayın! Kulakları olanlar, kullanın. Anlayışı olanlar – ve hepimiz buna sahibiz – onu kullanın! Bu kadar saçmalık yeter. Bu kadar belirsizlik yeter! Bunu anlayalım! Dünyada neler ortaya çıkıyor? Neye ihtiyacımız var? Maoizmin enkarne olmasına ihtiyacımız var ve enkarne ediliyor - yaklaşmakta olan dünya proleter devriminin bu yeni büyük dalgasını yönlendirmek ve yönetmek için Komünist Partileri oluşturarak. 
Bize söyledikleri her şey, meşhur ‘yeni barış çağı’ nın boş ve saçma gevezeliği. Şimdi nerede? Ya Yugoslavya? Ya diğer yerler? Bu bir yalan; her şey politik hale geldi. Bugün tek bir gerçeklik var; Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın aynı rakipleri yeni bir Üçüncü Dünya Savaşı hazırlıyor. Bunu bilmeliyiz ve ezilen bir halkın çocukları olarak ganimetin bir parçasıyız. Buna rıza gösteremeyiz! Yeterince emperyalist sömürü! Onları bitirmeliyiz! Biz üçüncü dünyadayız ve üçüncü dünya, Komünist Partilerin önderlik etmesi şartıyla, dünya proleter devriminin temelidir! Yapmamız gereken bu!”
Bu açık sözlerle Gonzalo bize, devrimleri tamamlamak, emperyalizmi yok etmek ve yaklaşan Üçüncü Dünya Savaşı felaketini önlemek için halk savaşını sürdürmek üzere her ülkede komünist partiyi kurmamızı veya yeniden inşa etmemizi söyledi, bize talimat verdi. Buna emperyalizmin neden olduğu iklim değişikliği ile Dünya'nın tamamen yok edilmesini önlemeyi de ekleyebiliriz.
BAŞKAN GONZALO ULUSLARASI PROLETARYANIN, EMEKÇİ KİTLELERİN VE DÜNYA HALKLARININ YENİ DEMOKRASİ, SOSYALİZM VE KOMÜNİZM MÜCADELESİNDE SONSUZA DEK YAŞAYACAK
Başkan Gonzalo vefat etti, ama ölmedi. Burjuva-demokratik devrimci Benjamin Franklin bir keresinde şöyle demişti: "Bir adam iki kez ölür. İlk kez yere serildiğinde. İkinci kez insan hafızasından silindiğinde.“ Bu devrimci gerçek çok geçerlidir. Başkan Gonzalo öldü, ama anısı unutulmadı - ve asla da unutulmayacak. Başkan Gonzalo, yeni demokrasi, sosyalizm ve komünizm için uluslararası proleter devrimci mücadeleye hayatını vererek ölümsüzleşti.

Başkan Mao şunu söyledi:
"Bütün insanlar ölmelidir, ancak ölümün önemi değişebilir. Eski Çinli yazar Szuma Çien şöyle demiştir: "Ölüm herkesin başına aynı şekilde gelse de, Tai Dağı'ndan daha ağır veya tüyden daha hafif olabilir." Halk için ölmek Tai Dağı'ndan daha ağırdır, ama faşistler ve sömürücü zalimler için çalışmak ve onlar için ölmek tüyden daha hafiftir.Başkan Gonzalo halk için öldü ve ölümü Himalayalardan daha ağır.
Başkan Gonzalo şunları söyledi:
“Bize Başkan Mao Zedung tarafından, savaşın bir kotası olduğu, herkesin iyiliğinin zorunlu olarak bir parçanın feda edilmesini nasıl talep ettiğini görmemizi sağlayan savaşın temel ilkesi olduğu bize çok net bir şekilde öğretildi. Halk savaşının yıldönümünün yaklaştığı bu sekiz yılda, kan cömertçe döküldü; Parti liderleri, kadroları ve militanları, Halk Gerilla Ordusu savaşçıları ve bizimle en yakın çalışan kitlelerin çocukları canlarını, kanlarını verdiler; ama bu topraklarda hiç bu kadar kahramanca ve tarihsel olarak dökülmemişti, bu topraklar asla bizimki kadar kızıl bir kanın, devrimcilerin ve komünistlerin kanının Yeni Gücü geliştirmek için nasıl aktığını görmedi, ne de dünyayı böylesine aydınlatmak için aktığını. Pek çok gencin hayatı kısa kesildi, ancak gericiler onları basitçe biçtiklerini düşündüklerinde hayal kuruyorlar; Halkın yoldaşlarını, savaşçılarını ve çocuklarını, kişinin inandığı şeyi olumlamak için verebileceği azami ifadeye ulaşmasına yol açan, üstlenilen davaya kahramanca, bilinçli bir bağlılık olmuştur: kendi hayatını vermek. Bunlar, iyi yaşanmış, şanlı bir şekilde harcanmış ve hepsinden öte, komünizm ekerek savaş alanına mühürlenmiş kahramanca hayatlardır.”
Başkan Gonzalo'nun tarihteki yeri, büyük bir komünist lider, devrimci bir sembol, bir şehit ve Marksizm-Leninizm-Maoizm'in altıncı klasiği olarak pekiştirildi. Başkan Gonzalo, zamanımızın en büyük komünisti, Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung'un devamıydı.
Başkan Gonzalo, komünistlerin, devrimcilerin, işçilerin, kitlelerin ve tüm dünya halklarının kalplerinde ve zihinlerinde, kızıl bayraklarında ve silahlarında sonsuza kadar yaşayacaktır. İnsan hafızasından asla çıkmayacaktır. Tüm insanlık birlikte komünizme girdiğinde, sonsuza dek “yeni toplumun habercisi” olarak hatırlanacak.
Başkanımızın sözlerini şimdi ve sonsuza kadar hatırlamalıyız:
„[…] Komünizm her zaman için ortaya çıkacaktır. İyimserliği açığa çıkarmalı ve coşkuyla dolup taşmalı, ayrıca sonsuza kadar sürecek bir görevi yerine getirmeye hizmet ettiğimizi düşünmeliyiz. Biz insanlar sadece zamanın ve kalp atışlarının parçalarıyız, ancak yaptıklarımız yüzyıllar boyunca nesilden nesile damgalanmış olarak kalacak. İnsanlar kaçınılmaz olarak sonlarına doğru yürürler ama insanlık, işçi sınıfı ve yarattıkları asla bitmeyecektir. Dünyayı ışık ve neşeyle dolduracağız. Bizimle, silahlı mücadelemizle, hakiki ve tek gerçek özgürlük doğmaya başlar. Geleceğin borazanlarıyız, fırtınalı şimdiki zamanda çatırdayan sönmez ateşiz.”
BAŞKAN GONZALO'YA SONSUZ ŞAN OLSUN!
BAŞKAN GONZALO VE DÜŞÜNCESİ MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR!
KOMÜNİSTLERİ ÖLDÜREBİLİRLER AMA KOMÜNİZMİ ÖLDÜREMEZLER!
Kaynak:yolgostericidusunceler.wordpress.com

Share this:

BAŞKAN GONZALO’NUN TARİHTE YERİ

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Devrimci Demokrasi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin