KOMÜNİST PARTİ ,KOMÜNİZMİ TARTIŞMA KULÜBÜ DEĞİL; İŞÇİ SINIFININ SAVAŞININ ÖNCÜ KURMAYIDIR

featured
service

Ali Geçgel

Komünist enternasyonalin tesbit ettiği gibi ; ” emperyalizm her alanda gericilik, faşizm onun ürünü ” dediği günümüzde, Emperyalizmin hertürlü gericilikle anlaştığı ve onun son egemenlik biçimi faşizmin yaşandığı dünyamızda, komünist parti komünizmi tartışma derneği değil; sınıf savaşını askeri bir displinle sürdürmek zorunda olan önder kurmaydır. Ancak illegal mücadeleyi esas almış, sınıfın partisinin bir örgütünde çalışarak denenmiş, sınıfın en ileri ve en militan kesimlerinin demirden disiplinli bir partisi olmadan, komünist partisi önder kurmaylık yapamaz, önderlik konumunu yerine getiremez.

Arkadaşlarımız, nedense Rus komünistlerinin hatalarına sahip çıkarak, onları örnekliyerek, onların aştıkları hataları yenilemeyi komünistlik sayıyorlar. Tıpkı , “yükselen kapitalizm” dönemindeki ulusal sorunla ” emperyalist savaş ve ekim devrimindeki ulusal sorunu” bir ve aynı tuttukları gibi, tam olarak söylemek gerekirse, ” bir kapıyı çalıp, başka kapıyı açtıkları” gibi. Bolşevik parti örneği yerine, arkadaşların hiziplerin birliği olan, RSDİP sinden örnekler vermesi bu iddiamızın başka bir kanıtı değilmi? İşte Lenini aktaran Stalin’in yazdıkları: ” ‘ eskiden’, der Lenin, ‘ partimiz şeklen örgütlenmiş bir bütün değildi, sadece AYRI AYRI GURUPLARIN BİR TOPLAMI idi; bundan dolayıda bu guruplar aralarında ideolojik etkilenme ilişkilerinden başka bir ilişki bulunamazdı. Şimdi ise örgütlü bir parti haline geldik ; ve buda bir gücün yaratılması, fikirlerin otoritesinin gücün otoritesine dönüştürülmesi, alt parti kademelerinin üst parti kademelerine bağımlı olması demektir.(Leninin, Rusça C.7.sf.388- 389 den aktaran. Stalin C.VI. sf. 166. abç. İnter yy.)

Demek ki arkadaşların örnek aldıkları RSDİP si ayrı ayrı gurupların bir toplamı mıymış ! Şeklen örgütlenmiş bir parti değilmiş! RSDİP öyle bir parti ki bolşevikler ayrı konferans topluyor, menşevikler ayrı konferans topluyordu. Biri dumayı boykot ederken , diğeri dumaya katılıyordu. … Başka bir örnekte “ulusal özerkliğin” zararlarını sayan Stalin kısaca şunları söyler: (……) Tek işçi partisini, MİLLİYETLERE GÖRE KURULMUŞ AYRI AYRI PARTİLER BÖLMENİN MANEVİ ÖNCÜLLERİNİ YARATTI. partiden sonra, PARÇALANMA SIRASI sendikalara gelir ve ayrı ULUSAL DERECİKLER oluşturmak üzere, TEK SINIF HAREKETİ İŞTE BÖYLE PARÇALANIR.( Stalin. Marksizm ve ulusal sorun. Sf.43. Sol yy) “Ulusal özerkliğin” ne olduğunu ve kimlerin savunduğunu arkadaşlarında iyi bildiğini sandığımdan, bu konuya girmiyeceğim. Fakat arkadaşların ” Maoist bir kürt partisinin kurulması gerektiği anlayışının, ne anlama geldiğini, Stalin ve Lenine sormaları gerektiği görüşündeyim. Ayrıca yanlışı eleştiren herkesin “kemalistlik”le suçlanıp, korkutulmasını hiç etik bulmadığımı söylemek zorundayım. Kendilerini kemalizm uzmanı sananların TKP değerlendirmesine ve Öcalan’ın yapıtlarına bakmalarını öneririm . şimdide iki ayrı partinin federatif yapısının ne anlama geldiği

Federasyon nedir?

(……) ” Federasyon birbirinden ayrı, tüm olarak bağımsız, karşılıklı ilişkilerini kendi rızalarıyla belirleyen birimler arasında bir anlaşma “dır…diyen Lenin devamla: (….) ulusalcılık görüşünü benimseyen kişi doğal olarak, kendi ulusalcılığının çevresine, kendi ulusal işçi sınıfı hareketinin çevresine bir Çin seddi dikmek isteyecektir…. diye belirtir. ( ulusal sorun ve ulusal kurtuluş savaşları. Sf. 23 -24, sf. 26)

“Parti , federatif bir yapıda olmamalı, ulusal sosyal – demokrat guruplar kurulmamalıdır “diye ayrıca belirtir. ( age. Sf.101) Stalin ise, ” öğretmenim” dediği Leninin izinde olduğunu bir kez daha gösterir: ” Örgütlenme konusunda federalizm, çözülme ve ayrılıkçılık unsurlarını bağrında taşır….” diyen Stalin; ” sosyal – demokratlar, ulusu örgütleme, ulusları kurma, uluslar yaratma işiyle ne zamandan beri uğrasıyorlar” diye de sormadan edemez…..( Stalin. Marksizm ve ulusal sorun. Sf.41- 53)

Arkadaşlar tek partinin olmasını sosyal – şovenlik olarak değerlendiriyorlar. Oysa bolşevik partinin ulusal sorun konusunda programını yazan, Lenini ulusal sorunda” burda bizim üstün bir Gürcümüz var” dediği Stalin’ de arkadaşlar gibi düşünmüyor. Stalin’se tam tersini düşünüyor; işte Stalin’in söyledikleri: ” (….) Rus , Ermeni, Gürcü, ve diğer proleterleri TEK BİR SOSYALİST BİRLİK HALİNDE birleştiren güçlü sınıf etkinlikleri, bizim BURJUVA MİLLİYETÇİLERİNE (aç. Stalin) öldürücü bir darbe indirerek, bunları savaş alanında kovdu”. Bir başka alıntı: “(….) Fakat proleteryanın zaferi için MİLLİYET FARKI GÖZETMEKSİZİN( aç. Stalin) tüm işçilerin birleşmesine gereksinme var. Ulusal çitleri yıkıp, Rus, Gürcü, Ermeni, Polonya’lı Yahudi ve diğer proleterlerin sıkı sıkıya birleşmesinin Rusya proleteryasının zaferi için zorunlu bir koşul olduğu açıktır”

Bir başka örnek: ” Görüldüğü gibi bize, başında ortak bir merkezi olan Rusya nın TEK BİR PARTİSİ birleşmemiz değilde, bir çok yönetici merkezi olan bir çok partilere bölünmemiz sağlık veriliyor ve bütün bunlar sınıf birliğinin güçlendirilmesi uğruna yapılıyor!(….) Biz , proleterleri bir partide birleştirmek istiyoruz.” (….) ( Stalin.C.1. abç. Sf.50.51.52 inter yy ) Daha onlarca alıntı verebiliriz. Bana göre bu alıntılar yeterli. Peki arkadaşlarımızı federasyonculuğa götüren nedenler nedir? Dün Rusyada ne ise, bugün bizim coğrafyamızda O! İnsan birkez daha ” bilim başka ülkelerin deneyidir” diyen, Lenin’in objektifliği geliyor. işte Stalin paha biçilmez öngörüsü: ” Partimiz örgütlerinin, ulusal cumhuriyetlerin çoğunluğundaki gelişmesi, onların büyüme ve pekişmelerine pek te elverişli olmayan koşullar içinde oluşmaktadır. Bu cumhuriyetlerin iktisadi geriliği, ULUSAL PROLETERYANIN KÜÇÜK SAYISI, ÜLKE İNSANLARI ARASINDA ESKİ MİLİTAN PARTİ KADROLARININ YETERSİZLİĞİ VE HATTA YOKLUĞU, ULUSAL DİLDE CİDDİ BİR MARKSİST YAZININ OLMAYIŞI, SON OLARAK HENÜZ DAĞILMA ZAMANI BULAMAMIŞ RADİKAL MİLLİYETÇİ GELENEKLERİN KALINTILARI – bütün bu koşullar, yerel komünistler arasında, ulusal özelliklerin öneminin abartılmasına doğru, proleteryanın sınıf çıkarlarının öneminin küçümsenmesine doğru, milliyetçiliğe doğru belli bir sapma yaratmıştır. (….) ( Stalin. Marksizm ve ulusal sorun. abç. Sf.167. Sol yy)

Bana göre Stalinin saydığı nedenler ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. Devrimci dalganın gerilemesi, yaşanan dünya genelinde ,ülke genelinde, özelde kendi yapımızda yaşanan tasfiyecilik her türlü sapmanın çiçek açmasının nedenidir! Bir başka neden de ; bir sapmaya karşı mücadele ederken başka bir sapmaya düşme tehlikesidir.

Parti hiziplerle bağdaşmaz

Şimdi başka bir konuya değinelim: “Eskiden partimiz şeklen örgütlenmiş bir bütün değildi, sadece ayrı ayrı gurupların bir toplamı idi” diyen, Lenini yeniden hatırlayalım. Parti bu konumuna X. Kongre ile son verir. Bolşeviklerin pratiği bizim için teori olmayacaksa; dar- deneyciliğimize doymayalım. Başkaca ne diyebiliriz ki… işte ” parti, her türlü hizipçiliği ve parti içinde her türlü iktidar bölünmesini dıştalayan bir irade birliğidir” diyen, Staline kulak verelim: “(….) hiziplerin varlığı parti birliği ile demir disiplin ile bağdaşmaz kanıtlamaya gerek yoktur ki, hiziplerin varlığı, bir çok merkezin ortaya çıkmasına yol açar; bir çok merkezin var olması ise partide ortak bir merkezin yokluğu, irade birliğinin parçalanması , disiplinin gevşemesi ve dağılması”….. demektir, der. ( Stalin . C. VI. Sf. 172. İnter yy)

Bu tür örgütlenmelerin II. Enternasyonal partilerinde olacağını söyleyen Stalin; ” Ancak II. Enternasyonal partileri gibi liberal partilerin hizip örgütlenmesini hoş göreceklerini” söyler… Partide askeri disiplin ve demir disiplin konusunda ise, Lenin şöyle söyler: (….)” partide askeri disipline pek benzeyen demir disiplin yürürlükteyse ve partinin merkezi, büyük bir otoriteye sahipse, geniş yetkileri varsa ve parti üyelerinin genel güvenini kazanmışsa görevini başarabilir.” ( Lenin.4. Baskı. C.31. Sf.185. ten aktaran: Stalin. C.VI. sf. 172. İnter yy)

Her türlü hizipçiliğin tam olarak bastırılması, şu veya bu platforum üzerinde kurulmuş bütün gurupların hemen dağıtılması, bunlara uymayanların partiden kesin ve hemen ihraç edilme cezası, Lenin’in kaleme aldığı” parti birliği üzerine “karar , X. kongrede kabul edilir…

X. kongrenin anlamını kavramak için; “Saflarımızda reformistler, menşevikler, bulundukça proleterya devrimini muzaffer kılmak, bu devrimi korumak imkansızdır” diyen Leninin bu sözlerini anımsamak bile yeterlidir. İlla testi kırıldıktan sonramı, tedbir alınmalıdır?.. Tut ki bazı arkadaşlar iyi niyetle, hareketin gelişmesi niyetiyle fraksiyonculuğu savunmuş olsunlar. Lenin onlara şunları söylüyor: (….) çeşitli gurupların temsilcileri partinin birliğini korumak için en iyi niyete sahip olsalar bile, gerçekte kaçınılmaz olarak çalışmanın zayıflamasına ve iktidar partisine sızan düşmanların ayrılığı derinleştirme ve bundan karşı – devrimci amaçlar için yararlanma yönünde yinelenen güçlü çabalara yol açar. ( Lenin. C.9. Sf. 158. İnter)

Son olarak; sovyetler birliği komünist partisi( bolşevik) tarihi olarak ta bilinen, Stalin. C. 15 ten bir alıntıyla, daha da uzatmadan noktayı koymak istiyorum.” Menşevikleri partiden atmak gerekiyordu” diyen Stalin: ” yekpare bir programa, yek pare bir taktiğe, YEKPARE BİR SINIF ÖRGÜTÜNE sahip proleteryanın devrimci partisini restore etmek ancak bu yolla mümkün olabilirdi. ( Stalin. C. 15 – bolşevik parti tarihi – sf.162. abc. İnter yy)

Demekki parti hiziplerin varlığıyla bağdaşmıyormuş, parti yekpare sınıfın örgütüymüş.

KOMÜNİST PARTİ ,KOMÜNİZMİ TARTIŞMA KULÜBÜ DEĞİL; İŞÇİ SINIFININ SAVAŞININ ÖNCÜ KURMAYIDIR

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Devrimci Demokrasi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin