Parti Karakteri ve Bireysellik-Mao Tse-tung

featured
service


(Bireysellik ve parti karakteri, Marksistler ve Radikal Sol arasında her zaman hararetli bir tartışma konusu olmuştur. Tartışmaya yeni bir ışık getirmek için, Mao Tse-tung’un nadiren okunan ve nadiren alıntı yapılan bir konuşmasını yeniden yayınlıyoruz. 31 Mayıs’ta Çin Komünist Partisi Yedinci Ulusal Kongresi’ndeki uzun kapanış konuşması. 
Kaynak- Mao’nun İktidara Giden Yolu: Devrimci Yazılar, Cilt 8 (ed.) Stuart Schram, Timothy Cheek, Roderick MacFarquhar, 1946)

Evrensellik ve farklılık konusunda, kolektif ile birey arasındaki ilişki konusunda bir sorun var. Partimizde ve kurtarılmış alanlarımızda, insanlar çok önemli bir özgürlük, bağımsızlık ve bireyselliğin tadını çıkarırlar. Feodal bir sistemde, aksine, insanların haysiyetleri yoktur, özgürlükleri, bağımsızlıkları veya bireysellikleri yoktur.Marx şunları söyledi:“Burjuva bir toplumda, sermayenin bağımsızlığı ve bireyselliği vardır, ancak yaşayan insanlar yoktur.”Çin’in feodal sisteminde, halkın büyük çoğunluğunun bağımsızlık ve bireyselliği de yoktur. Nedeni, mülklerinin olmamasıdır.Bağımsızlık ve bireysellik kadar haysiyet de aynı anlama gelir. Sahipliğin ürünüdürler. Çinli toprak ağası sınıfı ve burjuvazisinin mülkiyeti var. Pek çok insanın iflas etmesine neden oluyorlar. Köylü ve küçük burjuvaziyi iflasa indirgiyorlar. Mülkiyet onların ellerinde yoğunlaşmıştır. Kendileri bireysellik, bağımsızlık ve özgürlüğe sahipler, ancak insanların çoğu mülk sahipliğini kaybetti. Sonuç olarak, bireysellikleri, bağımsızlıkları ve özgürlükleri yoktur veya bunlar zayıflar. Bu nedenle, onların kişiliğini restore etmek için devrimci bir mücadele yürütmeliyiz.Örneğin, işçi sendikalarını örgütledik, işçileri kapitalist fabrikalarda örgütledik, liberalleşmiş bölgelerde kira ve faiz oranlarını düşürdük ve halkın silahlı kuvvetlerini ve siyasi gücünü kurduk. Bu, insanların bireysellik, özgürlük ve haysiyete sahip olmasını sağlayacaktır. Partimiz söz konusu olduğunda, en başından beri halkın vazgeçilmez bir parçasıdır.
Doğal olarak, işçi, entelektüel ve köylü arkaplanlarının Parti üyelerinin insanlık onurlarını inkar edemez. Halkın haysiyeti varsa, bizim partimiz de olacak. Halkın haysiyeti yoksa, Partimiz nasıl sahip olabilir? Parti üyelerimizi toplumdaki pek çok insanın haysiyet ve özgürlüğe sahip olmadığı gerçeğinin bilincinde ve bilincinde olmaları için eğitmeliyiz. Onların özgürlüğü için çok çalışmalıyız. Partimizin önderliği altındaki özgürleşmiş bölgelerde, sadece toplumdaki herkesin haysiyetine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip değildir. Ayrıca Partimizin eğitimi altında saygınlıkları, bağımsızlıkları ve özgürlükleri daha da geliştirilmektedir.   Bu konuyla ilgili olarak Marx, Komünist Manifesto’da durumu çok açık bir şekilde ortaya koydu. “Her insanın özgür gelişimi, herkesin özgür gelişmesinin koşuludur” dedi. Her bireyin gelişemeyeceği düşünülemez, ancak toplum gelişebilir. Aynı şekilde, Partimizin bir Parti karakterine sahip olması da düşünülemez, ancak her Parti üyesi yoktur ve bir tahta parçası gibidir. Bu durumda 1,2 milyon Parti üyesi 1,2 milyon ağaç parçası olur. Bundan bahsetmişken, Gong Zizhen’in (1) iki şiirinin iki satırı aklıma geldi: “Umarım Cennetin Hükümdarı kendini canlandırır ve her türlü yeteneği yaratır.” Partimizde bunu şu şekilde ifade etmek isterim: “Marksizm-Leninizm’in kendini canlandırmasını ve her türlü yeteneği yaratmasını umuyorum.”
Parti üyelerimizin kağıt veya çömlek figürleri olmasına izin vermemeliyiz ve hepsini birbirine benzetmemeliyiz. Aslında, her türden insan vardır ve Parti’nin ilkelerine, anayasasına ve kararlarına tabi olmaya istekli olanlardan biri olduğu sürece, bu genel ilke altında herkesin tüm yeteneklerini ortaya koymasının bir sakıncası yoktur. Bu noktayı açıklığa kavuşturursak, Parti’nin ilerlemesi ve her Parti üyesinin inisiyatifini ortaya çıkarması için çok faydalı olacaktır.İki tür bireysellik vardır: yaratıcı bir bireysellik ve yıkıcı bir bireysellik. Bu Partimiz için doğrudur ve toplum için de geçerlidir. Yaratıcı bireysellik nedir? Bağımsız çalışabilen model işçileri, mükemmel fotoğrafları, mucitleri ve kadroları çekin. Onlar sadece Parti dışındaki mücadelede değil, aynı zamanda Parti içi mücadelede de cesurlar. Nadiren kördürler; başkalarının söylemelerini istediklerini asla söylemeyin ve neler olduğunu tam olarak anlamadan ellerini kaldırmayın. Yaratıcı bireysellik böyledir ve tamamen uyumludur ve Partinin karakteriyle uyumludur.Diğer türden bireysellik yıkıcı ve bireyseldir, bireysel ilgiyi listenin en üstüne yerleştirir ve farklı olmak için yeni bir şeye başlamayı sever. Aslında, farklı olmak için yeni bir şeye başlamanın iki türü vardır. Model işçiler, emek kahramanları ve mucitler gibi biri devrimcidir. Bu, yeni bir şeyin farklı olması için bir tür yaratıcı ve devrimci bir başlangıçtır. Diğer tür yıkıcıdır; proletaryanın sınırlarının ötesine geçer ve Partinin karakteriyle uyumlu değildir. Küçük burjuvazinin yönelimini, çizgisini ve politikasını izler ve yanlıştır. Marx iki tür bağımsızlık ve bireysellik tanımladı. Biri devrimci bağımsızlık ve karakter ile işaretlenmiştir; diğeri ise gerici bağımsızlık ve karakterdir.
Birleşik eylem, birleşik görüş ve kolektivizm, Partinin özelliklerindendir. Birçok kişiliğe odaklanmalı, birleşik eylemde bulunmalı ve belirli sorunlara ve belirli meselelere karşı birleşik görüşlere ve birleşik bir iradeye sahip olmalıyız. Partimizin karakterinin talep ettiği budur.Bazıları, bireyselliğin sözde gelişiminin aslında yeni demokrasiyi desteklersek, yeni demokrasiye karşı çıkan başka bir grup insan olması gerektiği anlamına geldiğini iddia ediyor. Yalnızca bu bireyselliğin gelişimi olarak kabul edilebilir. Japonya’ya karşı savaşmak istiyorsak, Japonya’ya karşı savaşmaya karşı çıkan başka bir grup insan olmalı. Eğer Wang Jingwei’ye karşıysak, Wang Jingwei’yi destekleyen bir grup insan olmalı; sadece bu bireyselliğin gelişimi olarak kabul edilebilir. Bu tür bir bireysellik gelişimine kesinlikle karşıyız.

Parti karakteri ve bireyselliği içinde, düzeltmede bireyselliğin yanı sıra parti karakteri de vardır; Üretimde bireyselliğin yanı sıra Parti karakteri vardır, askeri eylemde Parti karakteri ve bireysellik vardır, hükümet çalışmasında Parti karakteri ve bireysellik vardır; Her iş parçasında ve yaptığımız her şeyde Parti karakteri ve bireysellik vardır. Bu tür bir bireysellik, Parti karakteri ile bütünleştirilmelidir. 

Parti Karakteri ve Bireysellik-Mao Tse-tung

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Devrimci Demokrasi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin