MayDay Ortak Deklarasyonu – Maoistlerin Çin destekçilerinin Çin traslasyonu

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Maoistlerin uluslararası birliğini sağlama kapsamında son yıllarda yoğunlaşan ortak açıklamalar, eylemler, kampanyalar ve birleşik konferans biçiminde sürüyor. Türkiye ve Kuzey Kürdistan’dan Proletarya partisi MKP’ninde imzaladığı 1 Mayıs ortak açıklamasını devrimci sorumluluk gereği yayınlıyoruz. Devrimci Demokrasi

*****

İşçi Bayramı ile ilgili ortak açıklama:

Yaşasın Kızıl İşçi Bayramı!

Dünya proletaryasının ve Marksist-Leninist-Maoist güçlerin acil görevi, yıkıcı emperyalizmi yıkmak ve savaşsız sosyalizmi inşa etmek için uluslararası toplumda sürekli gelişen devrimci durumdan yararlanmaktır. İşçi Bayramı, dünya proletaryasının mücadele kararlılığını ifade ettiği gündür. Proletaryanın özgürlük, bağımsızlık, eşitlik ve egemenlik için güç dengesini sınadığı ve aralıksız mücadelesini daha büyük bir kararlılıkla sürdürmek için tüm güçlerini seferber ettiği gündür. Bu, proleter devrimin bütün ülkelerde başarısını ve buna bağlı olarak dünya sosyalist devriminin başarısını güvence altına alma günüdür. İşçi Bayramı vesilesiyle, emperyalizme karşı aralıksız bir mücadele yürüten dünya proletaryasına kırmızı bir saygı gösteriyoruz.Emperyalizmin özü dünyanın, çevrenin ve halkın yok edilmesidir. Sadece sürekli yıkımda hayatta kalabilir. Emperyalizm yıkıcı bir koronavirüs yarattı ve bunu, ekonomik ve mali krizinin üstesinden gelmek ve tüm yükü halka dayatmak için ekonomiyi yeniden düzenlemeye başlamak için küreselleşme politikasının bir parçası olarak kullanıyor. Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın geri kalmış ülkelerindeki bürokratik burjuvazi ve büyük toprak ağası sınıflarıyla, sermaye ve teknoloji adına doğal kaynakları, ucuz emeği ve piyasaları yağmalamak ve eşitsiz anlaşmaları zorlamak için işbirliği yapar. Ancak, krizden kurtulmuş gibi görünmüyor. Buhran, enflasyon ve işsizlik yoğunlaştı. Sağlık ve eğitim de dahil olmak üzere halkın tüm yaşamı krizdedir ve insanlar aşırı zorluk içindedir. Zengin ve fakir arasındaki uçurum genişliyor. Savaşa bağımlı ABD ekonomisi, dünyanın her köşesinde sayısız savaşı kışkırtıyor, süper kârlar için silah satıyor. Hayat korkunç hale geldi ve insanlar isyan etmeye başladı. Emperyalizm, faşist güçleri onları bastırmak için destekliyor. Emperyalizmin benimsediği yıkıcı politikaların bir sonucu olarak, uluslararası ve iç arasındaki temel çelişkiler yoğunlaşmakta ve devrimin koşulları değişmektedir.

Emperyalizm ile ezilen uluslar ve halklar arasındaki çelişkiBazı geri kalmış ülkelerin halkları, emperyalist küreselleşmeye ve istihdam, eğitim, sağlık ve diğer altyapıyı sağlamayan ve fiyatların yükselmesine neden olan hükümetlere cesurca karşı çıkıyor. Ezilen uluslar, ezilen uluslarla savaşıyorlar. Afganistan’ı 20 yıldır baskı altında tutan ABD birliklerinin geri çekilmesi, geçtiğimiz yıl boyunca verilen bu mücadelenin önemli sonuçlarından biridir. ABD, 2021’de Afganistan’da 1975’te Vietnam ile aynı yenilgiyle karşı karşıya. Bu başarılar, eğer halk kesin bir kararlılıkla mücadele ederse, modern emperyalist ordunun tutunmak zorunda kalacağını göstermektedir. Örneğin Hindistan’da, ezilen sınıflar, tabakalar, kabileler ve ezilen halklar, Brahmanist Hindu Modi hükümetinin neoliberal, şirket destekli politikalarına karşı radikal bir mücadele yürütüyorlar. İşçiler, iş kanununun yerini alan dört tüzüğe, özelleştirmeye, geçici sözleşme sistemine, yapay zekaya, işçilerin iş yüklerine – artan çalışma saatleri, daha düşük reel ücretler, kötü çalışma koşulları ve refah planlarında kesintiler – karşı ortak bir mücadele yürütüyor ve asgari ücret ve iş güvencesi talep ediyor. Sendikaların 28-29 Mart’ta köylü örgütlerinin geniş desteğiyle gerçekleştirdiği ülke çapındaki grev, işçi ve köylülerin birliğini gösteren eşi görülmemiş bir başarıydı.

Emperyalist ülkelerde burjuvazi ile proletarya arasındaki çelişkiEmperyalizm, krizini aşmak için proletaryayı ve orta sınıfı sömürüyor. Kalıcı işleri ve refah programlarını kesmek için AI teknolojisini kullanıyor; İnsanlara aşırı bir vergi yükü getiriyor. Koronavirüs krizinin getirdiği kısıtlamalar, işsizlik, uzatılmış çalışma saatleri, düşen ücretler ve artan fiyatlar, proletaryanın, çalışanların, öğrencilerin ve çevre aktivistlerinin kitlesel ajitasyonuna ve grevlerine yol açmıştır. Bazı ülkelerde, işçi gösterileri radikal biçimler alıyor.

Emperyalist ülkeler arasındaki çelişkilerYeni ABD Başkanı Joe Biden, Amerika’nın azalan dünya hegemonyasını sürdürmek için en saldırgan kararları alıyor ve uyguluyor. Dörtlü Güvenlik Diyaloğu[1] mekanizmasını güçlendirerek ve Üçlü Güvenlik İttifakı Anlaşması’nı oluşturarak, Rusya’yı ve □□ iki emperyalist rakibi kontrol etmeye ve NATO ile “Yediler Grubu”nun hegemonyasını sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak Avrupa, ABD ile işbirliği yapacak durumda değil: Almanya ve Fransa, Rusya’dan petrol ve gaz ithalatına güveniyor. Öte yandan, Tayvan’ın işlerine müdahale ediyor ve Çin ile ABD arasında Tayvan Boğazı’ndaki askeri tatbikatlar konusunda büyüyen anlaşmazlık, bu bölgenin sularını giderek daha tehlikeli hale getirdi. Rusya ve □□ askeri işbirliği konusunda anlaşmaya vardı. Emperyalist ülkeler arasındaki gerilimler ve çatışmalar, soğuk savaşın sona ermesinden bu yana görülmemiş bir yoğunluk düzeyine ulaşmıştır. Uzun yıllardır Rusya, Ukrayna’ya karşı saldırganlığa takıntılı. ABD, Rusya’ya olan bağlılığını ihlal etti, NATO’yu genişletti ve 30 ülkeyi baskı yoluyla NATO’ya katılmaya teşvik etti; ABD, NATO’nun Avrupa’nın en büyük üçüncü askeri gücü olan Ukrayna’yı kabul edeceğini açıkladı; Ukrayna ile ortak askeri tatbikatlar düzenledi; Ukrayna’yı desteklemek için askeri güçlerini, savaş gemilerini ve füzelerini konuşlandırdı; Rusya böylece Ukrayna sınırına 150.000 asker konuşlandırdı ve emperyalist çelişkiler çöktü ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırı savaşına yol açtı. Son iki aydır savaş yıkıcı bir şekilde devam ediyor. 12 Nisan’da, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler başarısız oldu, şüphesiz daha da büyük zararlar verecek ve halkı dayanılmaz bir baskı ve krize itecek bir savaş. Dünya proletaryası ve diğer ezilen sınıflar ve uluslar, emperyalist ülkelerin ekonomik ve hegemonik çıkarları oyununda acı çekmektedir.

III. Dünya Savaşı yaklaşıyorRusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırı savaşı biçiminde patlak veren savaş, emperyalist bir savaştır ve Ukrayna, ABD’nin elinde bir piyondur. İşçileri, köylüleri, orta sınıfı ve diğer ezilen ve ezilen ulusları bu savaşı kınamaya çağırıyoruz. Proletaryayı, ezilen sınıfları ve tüm dünyanın ezilen uluslarını, Karl Marx ve Friedrich Engels’in öğretilerine bağlı kalmaya çağırıyoruz: “İşçi sınıfının anavatanı yoktur”, “Komünistler her yerde mevcut toplumsal ve politik sistemlere karşı tüm devrimci hareketleri destekler”, “Tüm dünyanın proleterleri, birleşin”. ve proletaryanın büyük öğretmeni lenin’in öğretisi: “Bilinçli proletarya emperyalist kamptaki hiçbir çakal’ı desteklemez” ve savaşta hiçbir emperyalist ülkeyi desteklemez. Dünya halkları, ABD önderliğindeki NATO’nun geri çekilmesini talep etmek ve Ukrayna’yı fedakarlıkta bir piyon haline getiren, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığına derhal ve koşulsuz bir son verilmesini talep eden ve dünya halklarının özlemi olan Rus birliklerinin geri çekilmesini talep eden, azalan dünya hegemonyasını desteklemek için gerçekleştirdiği yıkıcı tatbikatlara karşı çıkmak için radikal bir mücadele içindedir. Devrimin koşulları gelişmektedir ve dünya proletaryasının görevi, bunları anti-emperyalist mücadeleyi yoğunlaştırmak için kullanmaktır. BBu nedenle, dünya proletaryası, Putin hükümetine baskı yapmak için baskı yapmalıdır. Eğer Rusya nükleer bir savaşı benimser ve Üçüncü Dünya Savaşı’nın patlak vermesine neden olursa, proletarya, Birinci Dünya Savaşı’nı bir iç devrimci savaşa dönüştüren, ezilen sınıfları ve ezilen ulusları özgürleştiren ve Ekim Devrimi’nin mirasını miras alan, Lenin ve Stalin yoldaşların önderlik ettiği 1917 Ekim Devrimi’nin başarısının büyük deneyiminden ders çıkarmalı, Putin hükümetini devirmeli ve proletaryanın önderliğinde yeni ve daha üstün bir sosyalist rejim kurmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nin ve Avrupa ülkelerinin ezilen halkları, proletaryanın önderliğinde, Ukrayna’nın bu savaşa kışkırtmasına son verilmesi çağrısında bulunan radikal bir hareket başlatmalıdır. Eğer ABD-NATO ittifakı III. Dünya Savaşı’nı başlatacak olsaydı, bunu bir iç devrimci savaşa dönüştürmek zorunda kalacaklardı.Aynı şekilde, sosyal-emperyalizmin ortaya çıkan gücü olan Çin proletaryası, efendilere bir ders vermelidir. Proletaryayı ve dünyanın ezilen halklarını, insani bir ruhla mülteci olarak kaçan Ukrayna halkını korumaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın proletaryası ve ezilen halkı, Zelenski hükümetinin ülkeyi NATO’nun ve hatta ABD emperyalizminin uydu devletine dönüştürmesindeki NATO yanlılığını, özellikle de Amerikan yanlısı ve Avrupalı emperyalist politikalarını kınamalıdır; Ezilen Ukrayna halkı, proletaryanın önderliği altında, her türlü emperyalizme karşı savaşmalı ve egemenliği ele geçirmelidir. Donbass bölgesindeki Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerinin ezilen ulusları ve halkları, geleceklerini proletaryanın önderliği altında, Rus emperyalizmi üzerinde değil, kendi güçleriyle gerçekleştirmelidirler. Donbass bölgesindeki Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerinin ezilen ulusları ve halkları, geleceklerini Rus emperyalizmi üzerinde değil, proletaryanın önderliği altında kendi güçleriyle gerçekleştirmelidirler. Geri kalmış ülkelerin halkları, komprador hükümetleri ile emperyalist ülkeler arasında imzalanan askeri antlaşmalar da dahil olmak üzere antlaşmaları ortadan kaldırmak için mücadele etmelidir. Dünya proletaryasının ve Marksist-Leninist-Maoist güçlerin kendilerini emperyalist sömürü ve baskıdan kurtarmalarının ve dünya ölçeğinde barışı sağlamalarının tek doğrudan yolu ve görevi, emperyalizmi yeryüzünden silmek ve savaşsız sosyalizmi inşa etmektir.Bu görevi yerine getirmek için, mevcut özel koşullara uygun olarak uygun bir uluslararası proleter devrimci örgütün kurulması gereklidir. Son zamanlarda, dünyanın dört bir yanındaki öncü gruplar ve örgütler, emekçi kitlelerin bugünkü ihtiyaçlarına cevap verdiler ve kurtuluş, sosyalizm, yeni demokratik devrim ve ulusal kurtuluş mücadelesinde birleşik önderlik sağlamak için kendilerini yavaş yavaş sağlamlaştırdılar. Bu örgütler arasında birlik ve beraberlik gelişiyor. Bazı Maoist örgütler uluslararası bir forum ihtiyacını onaylar ve bu yönde derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunurlar, bu da dünya proletaryasının öznel güçlerinin geliştiğini gösterir. Bu temelde, emperyalizme karşı tüm saldırı ve savaşlara, dünya barışının kurulmasına ve özellikle Ukrayna’da barışın gerçekleştirilmesine ve emperyalizme karşı mücadeleye birleşik bir önderlik sağlayacak somut bir planla uluslararası bir ortak forum kurmaya çalışalım.

Dünya sosyalist devrimini ilerletelim!

Bu yönde daha da birleşelim!

Hindistan Komünist Partisi (Maoist)

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist

Maoist Galiçya Komünist Partisi İnşaat Komitesi

Maoist Komünist Parti – İtalya

Nepal Komünist Partisi (Devrimci Maoist)

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi – Shola Jawid

El Kadehines Partisi – Tunus

Maoist Devrimci Lig – Sry Lanka

Devrimci Komünistler (RK) Norveç

Devrimci Kolektif Britanya (Eski adıyla RVM)

İran’ın Kızıl Yol Maoist Grubu

İsviçre Komünist Partisi (RedFraction)

 Poder Proletario Organización Partidaria MLM Kolombiya

Maoist Komünist Partisi Türkiye/Kuzey Kürdistan

MayDay Ortak Deklarasyonu – Maoistlerin Çin destekçilerinin Çin traslasyonu

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Devrimci Demokrasi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin